29 październikapaź 2018

Bardzo dobre wyniki Mennicy Polskiej S.A. po III kwartale 2018 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. oraz za trzy kwartały narastająco w bieżącym roku. Osiągnięte, w ramach najważniejszych kategorii finansowych, wyniki stanowią istotną poprawę w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wynik brutto ze sprzedaży za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 94 mln zł, co stanowi wzrost o 45 mln zł w porównaniu z rezultatem wypracowanym w pierwszych dziewięciu miesiącach poprzedniego roku. Oczyszczona ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych EBITDA wzrosła o ponad 170 proc. (76 mln zł. w stosunku do 28 mln zł. osiągniętych w analogicznym okresie 2017 r.), a zysk netto aż o 388 proc. (44 mln zł wobec 9 mln zł).

Zobacz więcej
25 kwietniakwi 2018

Korzystne wyniki Mennicy Polskiej S.A. po I kwartale 2018 r. - dobry prognostyk na kolejne miesiące

Grupa kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. W zakresie działalności kontynuowanej we wszystkich najważniejszych wskaźnikach uzyskana została istotna poprawa w porównaniu do rezultatów sprzed roku. Wzrost wyniku ze sprzedaży, wyniku operacyjnego czy zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. są dowodem na dobrą i stabilną kondycję finansową Grupy.

Zobacz więcej
9 marcamar 2018

2017 – dobry rok dla Mennicy Polskiej

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za rok obrotowy 2017. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 927 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży prawie 79 mln zł, wynik EBITDA 142 mln zł, a zysk netto 121 mln zł.

Zobacz więcej
27 październikapaź 2017

Stabilne wyniki Grupy Mennica Polska po trzech kwartałach 2017 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwsze trzy kwartały 2017 r. Bardzo dobra pozycja płynnościowa pozwala Mennicy Polskiej na finansowanie jej planów inwestycyjnych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 575 mln zł, wobec 665 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

Pobierz pełną treść
4 sierpniasie 2017

103 mln zł zysku netto Mennicy Polskiej po I półroczu 2017 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 380 mln zł, wynik EBITDA 119 mln zł, a zysk netto 103 mln zł. Bardzo wysoki wynik operacyjny, to w dużej mierze efekt dekonsolidacji spółki Mennica-Metale Szlachetne.

Pobierz pełną treść
28 kwietniakwi 2017

GK Mennica Polska podsumowuje udany I kwartał

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2017 roku. Doskonałe wyniki operacyjne notują segmenty produktów menniczych i płatności elektronicznych. Ponadto, w ramach swojej działalności deweloperskiej, Mennica Polska zawarła umowy deweloperskie lub przedwstępne na niemal wszystkie mieszkania I etapu projektu „Mennica Residence”.

Pobierz pełną treść
28 październikapaź 2016

Grupa Kapitałowa Mennica Polska notuje dalszy dynamiczny wzrost wyników

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport po III kwartałach 2016 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 11% (665 mln zł wobec 597 mln rok wcześniej), a zysk netto o 45% (42 mln zł wobec 29 mln rok wcześniej), co było w głównej wypadkową działalności Grupy w segmencie menniczym.

Pobierz pełną treść
5 sierpniasie 2016

Mennica Polska notuje wzrost wyników finansowych (2016)

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 434 mln zł, a zysk netto 47 mln zł.

Pobierz pełną treść
18 marcamar 2016

Mennica Polska S.A. z bardzo dobrymi wynikami i rosnącą produkcją w 2015 roku

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za 2015 rok, notując poprawę na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Istotnym czynnikiem wzrostu w Grupie Kapitałowej było pozyskanie nowych kontraktów na produkcję monet dla zagranicznych emitentów.

Pobierz pełną treść
6 listopadalis 2015

Bardzo dobre wyniki finansowe w III kwartale 2015 roku i rosnąca rentowność Mennicy Polskiej S.A.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2015 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2015 roku. W III kwartale 2015 roku Grupa odnotowała wyższe wyniki w stosunku do roku poprzedniego na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat.

Pobierz pełną treść

Kontakt
dla mediów

Karolina Mystek

tel.: +48 604 262 362

Mennica Polska S.A.
Atrium International Business Center, III piętro, al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa