Mennica Polska opublikowała półroczne wyniki finansowe

30 sierpnia 2013

Po pierwszym półroczu br. produkcja mennicza nadal stanowi finansowy fundament działalności Spółki. Przychody Spółki nadal dominują wynik całej Grupy Kapitałowej.

Pobierz pełną treść