Dynamiczny wzrost wyników Mennicy Polskiej w pierwszym kwartale 2014 r.

7 maja 2014

Mennica Polska S.A. w dniu dzisiejszym opublikowała Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Przychody Grupy Kapitałowej sięgnęły blisko 240 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 20 mln zł (15 mln zł w I kwartale 2013 r., co oznacza wzrost o ponad 30% rdr). Grupa Kapitałowa zakończyła I kw. z wynikiem netto na poziomie 10 mln zł – to czterokrotnie wyższy wynik niż w I kw. 2013 r.

Pobierz pełną treść