Stabilne wyniki finansowe - Mennica Polska S.A. podsumowuje pierwsze półrocze 2015 r.

17 sierpnia 2015

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2015 r., notując przychody o wartości 415 mln złotych, zysk operacyjny na poziomie 38 mln złotych oraz zysk netto - 28 mln złotych. Konsekwentne działania optymalizacyjne skutkowały dalszym obniżeniem wskaźników zadłużenia, poprawą struktury kapitału obrotowego i utrzymaniem wysokiej płynności Grupy.

Pobierz pełną treść