Bardzo dobre wyniki finansowe w III kwartale 2015 roku i rosnąca rentowność Mennicy Polskiej S.A.

6 listopada 2015

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2015 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2015 roku. W III kwartale 2015 roku Grupa odnotowała wyższe wyniki w stosunku do roku poprzedniego na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat.

Pobierz pełną treść