Mennica Polska notuje wzrost wyników finansowych (2016)

5 sierpnia 2016

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 434 mln zł, a zysk netto 47 mln zł.

Pobierz pełną treść