Mennica Polska S.A. z bardzo dobrymi wynikami i rosnącą produkcją w 2015 roku

18 marca 2016

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za 2015 rok, notując poprawę na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Istotnym czynnikiem wzrostu w Grupie Kapitałowej było pozyskanie nowych kontraktów na produkcję monet dla zagranicznych emitentów.

Pobierz pełną treść