Czy warto inwestować w srebro?

29 października 2020

Inwestycja w srebro może okazać się dobrym sposobem na zabezpieczenie kapitału przed kryzysem gospodarczym i jego negatywnymi skutkami. Dlaczego tak jest? Czy mimo mocnego wzrostu ceny kruszcu wciąż warto kupić srebro inwestycyjne?

W marcu 2020 roku, tuż po wybuchu pandemii koronawirusa, cena srebra spadła chwilowo do około 12 dolarów za uncję, czyli do poziomu niewidzianego od ponad 10 lat. Od tamtego czasu sytuacja na rynku metali szlachetnych uległa diametralnej zmianie, a w ciągu kilku kolejnych miesięcy wartość srebra wzrosła do ponad 25 dolarów za uncję. Obecnie, czyli w drugiej połowie października, wciąż oscyluje wokół tego względnie wysokiego poziomu, ale nie musi to oznaczać, że „pociąg już odjechał” i że zakup kruszcu jest teraz nieopłacalny. Nadal istnieje wiele powodów, dla których zainwestowanie w srebro może okazać się opłacalne.

Srebro inwestycyjne – fizyczny nośnik wartości

Inwestowanie w srebro może mieć charakter pośredni, a więc opierać się na wykorzystaniu specjalnych instrumentów finansowych, lub bezpośredni, czyli polegać na zakupie srebra inwestycyjnego. Dla inwestorów średnio- i długoterminowych lepszym wyborem jest ta druga opcja: srebrne monety bulionowe i sztabki srebra są fizycznym nośnikiem wartości, a przy tym pozwalają korzystać ze wszystkich unikalnych właściwości kruszcu. Co więcej, nad srebrem w takiej postaci, inaczej niż w przypadku „papierowego” srebra, inwestor ma pełną kontrolę.

Inwestowanie w srebro sposobem na zabezpieczenie kapitału?

Historia pokazuje, że w okresach niepewności na rynkach i zawirowań gospodarczych, inwestorzy lokują środki przede wszystkim w złocie. Jednak popyt na złoto rośnie nie tylko podczas kryzysu, ale także wówczas, gdy następuje ożywienie gospodarcze, które sprzyja wzrostowi inflacji. Bierze się to stąd, że inwestorzy, chcąc uchronić się przed spadkiem siły nabywczej pieniądza, inwestują w aktywa określane mianem safe haven, które co do zasady przybierają w tym czasie na wartości.

Z historycznych notowań cen kruszców wynika, że wielu inwestorów jako safe haven postrzega nie tylko złoto, ale również jego tańszego brata – srebro. To ostatnie odznacza się większymi wahaniami kursu niż złoto, jednak jest z nim mocno skorelowane. Oznacza to, że jeśli w danym okresie cena złota rośnie, to najczęściej towarzyszy temu także wzrost wartości srebra.

Inwestycja w srebro – korzystne prognozy dla kruszcu

Srebro jest nabywane w celach inwestycyjnych, ale obecnie ma również szerokie zastosowanie w przemyśle. Z tego względu, w porównaniu do złota, na cenę srebra większy wpływ ma to, co się dzieje w gospodarce oraz branżach, w których wykorzystuje się kruszec. Gorsza koniunktura i spadek produkcji oznaczają mniejszy popyt na srebro, a to z kolei może sprzyjać spadkowi ceny kruszcu lub przynajmniej blokować jej wzrost.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że wielu inwestorów postrzega srebro jako alternatywę dla złota. Dlatego kryzys wywołany przez epidemię, a także monetarne i fiskalne stymulowanie gospodarek, które będzie skutkować wzrostem inflacji, mogą przyczynić się do dalszych wzrostów ceny srebra. Ze względu na powiązanie notowań kruszcu z zachowaniem się ceny złota, dla inwestorów mniejsze znaczenie może mieć zależność srebra od koniunktury.

Wzrost popytu na srebro z przemysłu

Warto podkreślić, że kryzys gospodarczy związany z wybuchem epidemii koronawirusa wcale nie musi obniżyć, pochodzącego z przemysłu, popytu na srebro. W praktyce prognozy mówią coś wprost przeciwnego: praca zdalna i rozwój energetyki solarnej mogą przyspieszyć wzrost ceny kruszcu. 
Analitycy między innymi Goldman Sachs zauważają, że srebro znajduje się w laptopach i smartfonach, a nasilający się trend pracy zdalnej skutkuje wzrostem zapotrzebowania na nowe urządzenia elektroniczne. Dodają też, że w najbliższym czasie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych (zwłaszcza, jeśli wybory prezydenckie wygra Joe Biden), będą wdrażane liczne programy OZE. Z tego względu, w ich ocenie, udział energetyki solarnej w globalnym zapotrzebowaniu na srebro może wzrosnąć aż do 15 procent. 

O czym trzeba pamiętać?

Jak widać, w dobie epidemii koronawirusa, a także w późniejszym okresie wychodzenia gospodarek z kryzysu, inwestycja w srebro może okazać się trafionym pomysłem. Należy jednak podkreślić, że podobnie jak wszystkie inne formy inwestowania, wiąże się ona z pewnym ryzykiem finansowym. Perspektywy dla srebra są wzrostowe, ale nie można zapominać, że rynki finansowe i surowcowe, zwłaszcza w tych specyficznych czasach, bywają nieprzewidywalne.