Czy warto jeszcze inwestować w złoto?

10 grudnia 2020

Na tytułowe pytanie można odpowiedzieć krótko i jednoznacznie: tak, warto. Dla potencjalnych inwestorów taka odpowiedź nie będzie jednak wystarczająca, dlatego poniżej wyjaśniamy, co sprawia, że inwestycja w złoto wciąż może okazać się opłacalna.

Jeszcze w połowie 2018 roku jedna uncja złota kosztowała 1200 dolarów amerykańskich, podczas gdy obecnie trzeba za nią zapłacić blisko 1900 „zielonych”. Co więcej, raptem kilka miesięcy temu jej cena osiągnęła dotychczasowy historyczny szczyt – blisko 2100 dolarów. Mniej doświadczeni inwestorzy mogą więc teraz zastanawiać się nad sensem inwestycji w złoto. Niejeden ma poczucie, że dobry moment na zakup złotych sztabek czy monet bulionowych już minął, i że kolejne silne wzrosty ceny kruszcu są mało prawdopodobne. A jak jest w praktyce? Czy inwestować w złoto, mimo że już tak mocno przybrało na wartości?

Długoterminowa inwestycja w złoto – zawsze opłacalna?

Na pytanie, czy warto inwestować w złoto, należy odpowiedzieć twierdząco z kilku powodów. Głównym jest fakt, że cena kruszcu znajduje się w wieloletnim trendzie wzrostowym, którego praktycznie nic nie jest w stanie zakończyć. Choć są okresy, w których wartość złota spada, to jednak w dłuższej perspektywie czasowej systematycznie ustanawia nowe szczyty.

Z powyższego względu inwestycja w złoto co do zasady staje się opłacalna nawet dla osób, które nabywają złote sztabki i monety bulionowe na cenowych górkach. Relatywnie wysoka cena kruszcu nie powinna więc zniechęcać do jego zakupu, ale pod warunkiem, że jest on dokonywany z myślą o długim, wieloletnim horyzoncie inwestycyjnym.

Zakup złota jako sposób na zabezpieczenie kapitału przed inflacją

Długoterminowy trend wzrostowy ceny złota bierze się stąd, że kruszec charakteryzuje się ograniczonymi zasobami i wolnym wzrostem globalnej podaży – tempo wydobycia kruszcu sięga średnio raptem 1,5-2 proc. w skali roku. Tymczasem ilość pieniędzy w obiegu, ze względu choćby na ich masowy dodruk ze strony banków centralnych, wzrasta w wielokrotnie szybszym tempie. Wywołuje to presję inflacyjną, która prowadzi do spadku siły nabywczej naszych portfeli. Chcąc się przed nią uchronić inwestorzy przenoszą środki do aktywów deficytowych, takich jak właśnie złoto, co sprzyja szybkiemu wzrostowi jego wartości.

Inwestycja w złoto dobra na czas kryzysu 

W okresie ożywienia gospodarczego, czyli gdy gospodarka wychodzi z kryzysu i pojawia się presja na wzrost cen towarów i usług, zwykle rośnie również cena złota. Z drugiej strony, kruszec co do zasady świetnie radzi sobie również w czasie kryzysu gospodarczego i niepewności na rynkach finansowych. Kiedy zaczynają napływać informacje o możliwych problemach gospodarczych, inwestorzy wycofują kapitał z rynku akcji i innych ryzykownych aktywów. W tym czasie ich kursy spadają, a rośnie cena złota, które jest postrzegane jako bezpieczna przystań dla kapitału.

Czy warto inwestować w złoto w dobie niskich stóp procentowych?

Inwestycja w złoto może okazać się obecnie dobrym rozwiązaniem również ze względu na niskie stopy procentowe. Narodowy Bank Polski oraz banki centralne innych krajów zredukowały je do wartości bliskich zeru, tak, by obniżyć koszty kredytowania i pomóc wyjść gospodarkom z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Jednak rekordowo niskie stopy podstawowe powodują jednocześnie, że nieopłacalne staje się wpłacanie środków na lokaty terminowe i konta oszczędnościowe. To skłania inwestorów do poszukiwania alternatywnych form inwestowania, a do takich zalicza się między innymi złoto. Ten rosnący popyt sprzyja wzrostowi ceny kruszcu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Nikt nie może dać gwarancji, że cena złota będzie w najbliższych latach dalej rosła, ale należy uznać to za prawdopodobny scenariusz. Ze względu na panującą pandemię i złą sytuację gospodarczą na świecie, rządy nadal będą prowadziły ekspansywną politykę monetarną oraz fiskalną.

Trzeba tylko pamiętać, że w roli tarczy antyinflacyjnej może sprawdzić się wyłącznie złoto inwestycyjne, czyli to w postaci sztabek i monet bulionowych. Instrumenty finansowe, takie jak ETF-y czy kontrakty na złoto, wykorzystuje się głównie w celach spekulacyjnych. Złoto inwestycyjne, w przeciwieństwie do nich, jest fizycznym nośnikiem wartości i może być przechowywane w skarbcu lub we własnym domu. Daje to pełną kontrolę nad inwestycją i pozwala zachować niezależność od instytucji finansowych.