Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
24.09.2020
Raport bieżący nr 47/2020Zmiana adresu siedziby Emitenta

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że począwszy od dnia 1 października 2020 roku dotychczasowa siedziba spółki mieszcząca się w Warszawie pod adresem 00-854 Warszawa Al. Jana Pawła II 23 zostaje przeniesiona do Warszawy pod adres: 00-232 Warszawa ul. Ciasna 6.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23.09.2020
Raport bieżący nr 46/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 23 września 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1267 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,40 zł za łączną kwotę 24.579,80 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 23 września 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0025 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0025 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1267 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 10109 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0198 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0198 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 10109  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 196.887,20 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

23.09.2020
Raport bieżący nr 45/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 22 września 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1215 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 23.692,50 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 22 września 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0024 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0024 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1215 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 8842 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0173 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0173 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 8842 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 172.307,40 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

22.09.2020
Raport bieżący nr 44/2020Informacja o braku wyboru oferty Emitenta w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r.  w sprawie złożenia przez Emitenta ofert w przetargach, zawiadamia, że Spółka w dniu 22 września 2020 roku powzięła informację, iż jej oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów – Departamentem Skarbu w Tajlandii Nr 41/2563 ogłoszonym dnia 01 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

22.09.2020
Raport bieżący nr 43/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 21 września 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1226 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 23,907.00 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 21 września 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0024 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0024 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1226 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 7 627 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0149 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0149 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 7 627  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 148 614,90 zł.

Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

08.09.2020
Raport bieżący nr 42/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 08 września 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 2927 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 57.076,50 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 08 września 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0057 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0057% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 2927 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 6401 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0125 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0125 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 6401 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 124 707,90 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

08.09.2020
Raport bieżący nr 41/2020Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 07 września 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 3102 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 60.489,00 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nabyte w dniu 07 września 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,006 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 3102 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 3 474 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0068 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0068 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 3 474 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 67 631,40 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

31.08.2020
Raport bieżący nr 40/2020Informacja o braku wyboru oferty Emitenta w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie złożenia przez Emitenta ofert w przetargach, zawiadamia, że Spółka w dniu 31 sierpnia 2020 roku powzięła informację, iż jej oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów – Departamentem Skarbu w Tajlandii Nr 42/2563 ogłoszonym dnia 01 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

28.08.2020
Raport bieżący nr 39/2020Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o limit kredytowy

​Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 38/2019 z dnia 2 października 2019 roku, zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2020 roku pomiędzy Emitentem a DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „DNB”) został zawarty aneks do umowy o Umowy o Limit Kredytowy nr 1548/119/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku (dalej: „Umowa”).

Na podstawie wskazanego powyżej aneksu wydłużony został o jeden rok tj. do dnia 31 sierpnia 2021 roku termin przyznanego wielocelowego limitu kredytowego w łącznej kwocie 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Zabezpieczenie udzielonego limitu w ramach Umowy stanowi złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec DNB wynikających z Umowy do 150% limitu z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie klauzuli wykonalności nie później niż do dnia 30 listopada 2026 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

13.08.2020
Raport bieżący nr 38/2020Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent"”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku uzyskała informację, iż w dniu 6 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze w przedmiocie zmian Statutu Emitenta. Zmiany do Statutu zostały przyjęte uchwałą numer 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 czerwca 2020 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 25/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 czerwca 2020 roku, §20 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.”

Emitent załącza tekst jednolity Statutu.

​Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
11.08.2020
Skonsolidowany raport półroczny 2020Raport zawiera:
11.08.2020
Jednostkowy raport półroczny 2020Raport zawiera:
14.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera:
24.03.2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera:
24.03.2020
Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera:
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
01.08.2019
Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera:
01.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera:
15.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera:
08.03.2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera:

Sprawozdanie RN