I półrocze 2019 r. w Mennicy Polskiej pod znakiem dywidendy i realizacji strategii

1 sierpnia 2019

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. Wypracowane wyniki pokazują prawidłowość przebiegu aktywności biznesowej i są zgodne z zakładanymi przez spółkę na pierwszą połowę roku. Jednocześnie na całościową interpretację analizowanego okresu ma wpływ wyższa baza wynikowa za okres porównawczy, tj. pierwsze półrocze 2018 roku.

W zestawieniu wyników wypracowanych przez Grupę Kapitałową Mennica Polska S.A., oczyszczonych ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, przychody ze sprzedaży w I półroczu 2019 r. wyniosły 327,3 mln zł (628,3 mln zł w I-IIQ 2018 r.), wynik netto ze sprzedaży to 11,3 mln zł  (41,8 mln zł w I-IIQ 2018 r.), a zysk netto wyniósł 6,2 mln zł (30,0 mln zł w I-IIQ 2018 r.). EBITDA wyniosła 23,1 mln zł (50,7 mln zł w I-IIQ 2018). Płynność finansowa spółki utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, a wskazane spadki w zakresie kluczowych wskaźników pozostają w korelacji z istotnie wyższą bazą za okres porównawczy, tj. I półrocze 2018 r.

Akcjonariusze zdecydowali w maju br. o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. Łącznie na dywidendę trafiło 51,1 mln zł z 66,5 mln zł wypracowanego w ubiegłym roku zysku.

W pierwszym półroczu realizowaliśmy projekty zawarte w naszej strategii rozwoju. Dane finansowe za sześć miesięcy odbieramy jako potwierdzenie sprawności operacyjnej naszej organizacji. Należy zauważyć, że w pierwszym półroczu tego roku nie mieliśmy takich zdarzeń związanych z dodatkowymi dochodami jak rok wcześniej, dlatego do oceny wyników za sześć miesięcy br. należy przyjąć fakt zdecydowanie wyższej bazy porównawczej z 2018 roku. Dla nas istotne jest to, że mogliśmy podzielić się wypracowanym zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Dywidenda jest bowiem tym elementem, który nie tylko buduje trwałe relacje spółki z inwestorami, ale nagradza ich za lojalność w inwestowaniu w nasze akcje – podkreśla Andrzej Stefaniuk, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Dyrektor Działu Kontrolingu, Mennica Polska S.A.

Grupa Kapitałowa utrzymuje bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia i właściwą kontrolę przepływów pieniężnych. W pierwszym półroczu nastąpił wzrost aktywów obrotowych dotyczących głównie pozycji zapasów, co było związane z realizacją projektów: „Mennica Residence II” oraz „Bulwary Praskie” w segmencie deweloperskim. Spadek inwestycji krótkoterminowych był następstwem wypłaty dywidendy i poniesienia znaczących inwestycji w ramach działalności deweloperskiej. Natomiast wzrost zobowiązań krótkoterminowych nastąpił głównie na skutek wpłat kolejnych zaliczek przyszłych właścicieli mieszkań w ramach projektów: „Mennica Residence II” i „Bulwary Praskie” w segmencie deweloperskim.

Produkty mennicze

Przychody tego segmentu w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły prawie 183 mln zł. Były niższe niż w pierwszej połowie 2018 r., kiedy Grupa zrealizowała transakcję dostaw złotych medali do klienta w Tajlandii o dużej wartości oraz sfinalizowała atrakcyjny finansowo projekt żetonowy we współpracy z siecią sklepów Żabka. Należy zauważyć, że dzięki najwyższej jakości usługi dla azjatyckiego kontrahenta oraz konkurencyjności oferty Mennicy, wygrała ona ponownie (w I kwartale br.) przetarg na produkcję i dostawę 260 sztuk medali platynowych do Ministerstwa Finansów Królestwa Tajlandii.

Płatności elektroniczne

W pierwszej połowie tego roku przychody segmentu wyniosły 142,2 mln zł. Rok wcześniej było to 165,6 mln zł, co wiązało się m.in. z dalszą tendencją spadku w strukturze sprzedaży biletów realizowanych przez kanały partnerskich punktów obsługi sprzedaży na rzecz prowizji za sprzedaż przez kanały samoobsługowe. Ponadto, w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka uzyskała dodatkową prowizję z rozliczenia projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej, co przełożyło się również na wyższy wynik tego segmentu w tamtym okresie Mennica Polska rozpoczęła w pierwszej połowie tego roku w Warszawie montaż biletomatów, które umożliwiają zakup biletów komunikacji miejskiej bezpośrednio w tramwaju z wykorzystaniem karty płatniczej lub za pośrednictwem smartfona obsługującego technologię HCE/NFC. Umowa z Tramwajami Warszawskimi obejmuje leasing co najmniej 583 nowoczesnych biletomatów, a zamówienie może finalnie zwiększyć się o kolejne 178 urządzeń, które trafiłyby do nowo zakupionych tramwajów. Całkowita wartość umowy, wraz z kilkuletnią obsługą serwisową, to 21 mln zł.

Na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, Mennica Polska uruchomiła natomiast pilotaż z wykorzystaniem Open Payment System. Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu pasażerowie komunikacji miejskiej w kolejnych lokalizacjach mogą korzystać z szybkich oraz wygodnych płatności w transporcie miejskim. Co istotne, umowa zapewnia możliwość kontynuacji współpracy w zakresie dalszego wdrażania i obsługi nowoczesnego systemu sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej.

Działalność deweloperska

W obszarze działalności deweloperskiej znaczący postęp odnotowany jest z perspektywy pierwszego półrocza br. szczególnie w realizacji II etapu projektu „Mennica Residence”. Do chwili obecnej podpisano 328 umów deweloperskich, co stanowi ponad 96% liczby mieszkań. W maju br. ukończono całość prac żelbetowych, a konstrukcja osiągnęła docelową wysokość 50 m. Prace murarskie zostały zakończone w czerwcu.

To, że właściwie zdefiniowaliśmy cele w obszarze działalności deweloperskiej potwierdzają wskaźniki płynności i rentowności operacyjnej tego segmentu. Konsekwentne przestrzeganie terminów prac konstrukcyjno-budowlanych wpływa pozytywnie na proces kontroli kosztów naszych inwestycji. To szczególnie istotne w warunkach bardzo silnego wzrostu na krajowym rynku cen materiałów budowlanych, energii i kosztów pracy. Oferując nowoczesne i zaawansowane technologicznie obiekty w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach zapewniamy Grupie Kapitałowej odpowiedni strumień dochodów w dłuższej perspektywie – ocenia Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny, Mennica Polska S.A.

W innym projekcie – „Bulwary Praskie” – zakończony został etap wznoszenia konstrukcji pierwszego budynku S1 ze 142 mieszkaniami. W budynku S1 trwają roboty instalacyjne i wykończeniowe, a oddanie do użytkowania przewidywane jest na koniec 2019 r. W styczniu 2019 r. otrzymano warunki zabudowy dla terenu o powierzchni 12 ha. Zakończono skablowanie linii 110kV. Do chwili obecnej podpisano 62 umowy deweloperskie, co stanowi 44% liczby mieszkań.

W kolejnym projekcie – „Mennica Legacy Tower” – zakończono prace konstrukcyjne i zawieszono wiechę. Oficjalne oddanie Budynku Zachodniego do użytku nastąpi jesienią tego roku, a Wieży w I kwartale 2020 roku. Już dziś skomercjalizowano 100% powierzchni najmu.