Łódź testuje innowacyjny system naliczania opłat w przypadku „przesiadki”

1 grudnia 2020

Mennica Polska wdrożyła w Łodzi pilotażowo unikalny system naliczania opłat w komunikacji miejskiej. Po raz pierwszy w Polsce należności za podróż z „przesiadką” z jednej linii tramwajowej na drugą – uregulowane zbliżeniową kartą płatniczą w mobilnych kasownikach działających w ramach Open Payment System – zostaną zsumowane. Finalnie pasażer zapłaci mniej, bo dwa osobne przejazdy zostaną potraktowane jak jeden.

W ramach rozbudowy systemu Open Payment (OPS) o kolejną linię (nr 11), Mennica Polska wdrożyła nową funkcjonalność. Opłata za przejechane przystanki zostanie naliczona jednokrotnie, nawet w przypadku zmiany pojazdu z jednej linii tramwajowej na drugą. Dotychczas w ramach OPS, funkcjonującego w Łodzi od 2017 roku, pasażerowie płacili mniej za każdy kolejny przystanek, ale po zmianie linii opłaty były naliczane od nowa, od najwyższej stawki. Obecnie w przypadku kontynuacji podróży z „przesiadką” pasażerowie zapłacą mniej, bo opłata zostanie naliczona jak za jeden przejazd, a nie za dwa pojedyncze.

– Z preferencyjnej stawki za kolejno przejechane przystanki będziemy mogli skorzystać w sytuacji, kiedy czas pomiędzy wyjściem z jednego pojazdu i wejściem do drugiego nie przekroczy 20 minut. – wyjaśnia Jacek Sieński, Dyrektor Działu Handlowego Płatności Elektronicznych w Mennicy Polskiej – Nasz projekt ma charakter pilotażowy. W toku jego realizacji będziemy analizować potencjał tego typu wdrożeń w szerszej skali. W naszej ocenie, to bardzo przyszłościowe rozwiązanie. Poza realnymi oszczędnościami dla pasażerów może być docelowo również np. elementem systemu lojalnościowego. Dziś bezsprzecznie potrzeba nam dodatkowych benefitów, by przypomnieć, że przemieszczanie się środkami komunikacji miejskiej łączy się z wymiernymi korzyściami, m.in. dla naszego portfela. – dodaje Jacek Sieński.

Do niedawna, kiedy OPS działał na jednej linii w Łodzi (nr 10), zastosowanie tego typu rozwiązania nie było możliwe. Pasażer, po wejściu do pojazdu, wybierał w mobilnym kasowniku od Mennicy Polskiej bilet (taryfa normalna lub ulgowa). Następnie, w celu zainicjowania naliczania opłat za przejechane przystanki, rejestrował rozpoczęcie podróży przez przyłożenie zbliżeniowej karty płatniczej do kasownika. Aby przerwać proces naliczania należności konieczne było ponowne zbliżenie karty do mobilnego kasownika przy wysiadaniu. Po zmianie pojazdu podróżny był zobowiązany do powtórzenia całej operacji, a opłaty były naliczane od pierwszego, czyli najdroższego przystanku.

Warto pamiętać, że blokada środków z tytułu zrealizowanych przejazdów na koncie bankowym pasażera będzie pojawiać się najwcześniej po godz. 00.30 następnego dnia, natomiast obciążenie konta może nastąpić nawet po kilku dniach.

Jak wynika z danych MPK w Łodzi, między 16 września 2017 roku a 31 października 2020 roku, pasażerowie linii 10A i 10B skorzystali z OPS ponad 716,3 tys. razy. Najbardziej popularne były bilety na przejazd od 2 do 6 przystanków.