103 mln zł zysku netto Mennicy Polskiej po I półroczu 2017 r.

4 sierpnia 2017

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku.  Przychody ze sprzedaży wyniosły 380 mln zł, wynik EBITDA 119 mln zł, a zysk netto 103 mln zł. Bardzo wysoki wynik operacyjny, to w dużej mierze efekt dekonsolidacji spółki Mennica-Metale Szlachetne.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. z działalności kontynuowanej w pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł prawie 39 mln zł, wobec wyniku 29 mln zł w porównywalnym okresie ubiegłego roku. GK zanotowała zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 32 mln zł, w porównaniu z wynikiem 48 mln zł w pierwszym półroczu 2016 roku. Wynik EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji) wyniósł 119 mln zł, z czego 71 mln zł to wynik na dekonsolidacji spółki zależnej – Mennica-Metale Szlachetne.

W I półroczu 2017 roku notujemy stabilne wyniki w tradycyjnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej. Szczególnie ważny jest dla nas wzrost rentowności w naszym flagowym segmencie produktów menniczych. To efekt rosnącej sprzedaży wysokorentownych produktów. Mennica Polska może się obecnie pochwalić realizacją kontraktów na monety obiegowe dla banków centralnych: Kolumbii, Dominikany, Gwatemali, Boliwii, Gruzji, Paragwaju, Libanu, Armenii i Tajlandii. Z dumą kontynuujemy również realizację kontraktu dla Narodowego Banku Polski. Umacniamy tym samym naszą pozycję na rynku światowym powiedział Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennica Polska S.A. 

Od początku 2017 r. GK opiera swoją działalność na trzech filarach: Segment I - produkcja mennicza, Segment III - płatności elektroniczne oraz Segment IV - działalność deweloperska. Z kolei Segment II – przetwórstwo metali szlachetnych, jest już wyłączony z konsolidacji GK. począwszy od I kwartału 2017 roku spółka MMS, która jako jedyna prowadziła swoją działalność w II Segmencie, nie jest ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej.

Największy udział w przychodach ogółem, w wysokości ponad 204 mln zł, odnotował segment produkcji menniczej (Segment I). Jednocześnie rośnie wynik EBITDA, który po I półroczu wyniósł 21,9 mln zł, wobec 19,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik w segmencie I wzrósł do poziomu 18,1 mln zł, wobec 16,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Grupa Kapitałowa odnotowała spadek wyniku w Segmencie III – płatności elektronicznych. Przyczyną tej zmiany jest m.in. poniesienie z początkiem 2017 roku wyższych kosztów rozwoju technicznego systemów kart miejskich, czy pozyskiwania nowych projektów. W ocenie Zarządu, nakłady ponoszone na rozwój technologiczny oraz akwizycję nowych kontraktów, pozytywnie wpłyną na przyszłe wyniki tego segmentu.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. odnotowała spadek wyniku w Segmencie IV – działalność deweloperska. Spadek wyniku jest skutkiem zmniejszenia liczby najemców powierzchni biurowych w lokalizacji przy ulicy Jagiellońskiej oraz wyłączenia z użytkowania budynku Aurum w związku z rozpoczęciem realizacji budowy II etapu inwestycji Mennica Residence. Spadek wyniku pochodzi również z większej alokacji kosztów ogólnych Jednostki Dominującej Grupy, związanej z wejściem w zasadniczą fazę realizacji projektów działalności deweloperskiej.

Nasze projekty deweloperskie okazały się wielkim sukcesem. Efekty sprzedaży przedwstępnej są bardzo dobre. To dobry prognostyk dla naszych przyszłych projektów budowlanych. Jednocześnie zbudowaliśmy kompetencje, które będą procentowały. Należy jednak pamiętać, że przychody ze sprzedaży mieszkań będą rozpoznawane w rachunku zysków i strat, dopiero w momencie podpisywania ostatecznych aktów notarialnych z klientami. Obecnie nasze sprawozdanie obciążone jest jedynie kosztami ogólnymi związanymi z realizacją projektów. – wyjaśnia Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennica Polska S.A.  - Od momentu uruchomienia sprzedaży mieliśmy zdeklarowanych chętnych na 184 mieszkania. Obecnie mamy już sprzedanych na podstawie umów deweloperskich 174 mieszkania, a dodatkowo podpisaliśmy 10 deklaracji rezerwacyjnych, co łącznie daje sprzedaż na poziomie 97% wszystkich mieszkań w I etapie. To doskonały wynik. dodaje Grzegorz Zambrzycki.

W I etapie „Mennica Residence” zaprojektowano 189 mieszkań o średniej powierzchni 55,7 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 10 448 m2. Struktura zakłada wybudowanie mieszkań 1, 2 i 3-pokojowych o wymiarach nie większych niż 60 m2, oraz mieszkań 4, 5 i 6-pokojowych na wysokich piętrach, o wymiarach od 76 m2 do 233 m2. Dodatkowo, w I etapie powstanie 1 445 m2 powierzchni handlowej na parterze oraz 942 m2 powierzchni biurowej zlokalizowanej na 1 piętrze. Docelowo Mennica Polska planuje realizację łącznie około 524 mieszkań w dwóch etapach oraz rewitalizację obiektu zabytkowego tj. dawnego budynku Browaru Junga.

***

Mennica Polska S.A. jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Jako jedna z nielicznych wykonuje monety kolekcjonerskie w praktycznie każdej technologii, jaka pojawia się na rynku. Ta przewaga konkurencyjna, w połączeniu z najwyższymi kompetencjami projektantów monet, pozwala jej systematycznie zdobywać nagrody na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach.

W pozostałych segmentach działalności jesteśmy jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej w kraju (działamy w największych miastach w Polsce, jak np.: Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Bydgoszcz, Łódź).

Od kilku lat Mennica coraz prężniej angażuje się również w inwestycje w segmencie nieruchomości. Najnowszym projektem w tym obszarze jest nowoczesny kompleks biurowy – „Mennica Legacy Tower” oraz zespół budynków mieszkalnych „Mennica Residence”. Do Grupy należy również udział w połowie 27-hektarowej działki na Żeraniu (Warszawa), działka na Annopolu oraz atrakcyjne działki w centrum stolicy.

Dodatkowe informacje:

Karolina Mystek, karolina.mystek@mc.com.pl, tel. 604 262 362