26 mln zł zysku netto i blisko 34 mln zł zysku z EBITDA – Mennica Polska z satysfakcją podsumowała wyniki za I kwartał 2024

26 kwietnia 2024

GK Mennica Polska SA podsumowała pierwsze trzy miesiące tego roku wzrostami wyników w każdym segmencie działalności. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży były wyższe o blisko 21 mln zł, zysk netto o blisko 20 mln zł, a EBITDA o ponad 23 mln zł. Zaraportowane wyniki potwierdzają mocną pozycję rynkową oraz efekty konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju.

W pierwszym kwartale br. GK Mennica Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 327,8 mln zł (306,9 mln zł w IQ 2023 r.). Wypracowany zysk netto to 25,8 mln zł (6,2 mln zł w IQ 2023 r.), a EBITDA 33,8 mln zł (10,2 mln zł w IQ 2023 r.). Główny wpływ na poziom wskaźników finansowych miała sprzedaż ostateczna 67 lokali w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”. Zaangażowanie Grupy w rozwój w tym segmencie działalności zaowocuje prezentacją solidnych wyników finansowych również w przyszłych okresach tego roku.

Pierwszy kwartał bieżącego roku podsumowujemy jako bardzo dobry. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami systematycznie rozliczamy przychody ze sprzedaży ostatecznej lokali w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”. W tradycyjnym obszarze działalności, pomimo spadku przychodów, odnotowaliśmy wzrost wyniku o ponad trzy miliony złotych w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku. Nieznacznie wyższe przychody wykazaliśmy również w segmencie płatności elektronicznych. Przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych segmentach działalności widzimy potencjał pokazania satysfakcjonujących wyników finansowych także w kolejnych kwartałach tego roku – podsumowała Katarzyna Budnicka, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego GK Mennica Polska odnotowała wzrost na wszystkich poziomach wskaźników rentowności, we wszystkich trzech segmentach działalności. Największy wzrost odnotowano w segmencie deweloperskim dzięki zrealizowaniu przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach projektu „Bulwary Praskie”, która charakteryzuje się większą rentownością w stosunku do sprzedaży w pozostałych obszarach działalności Grupy. W ramach produktów menniczych było to spowodowane głównie efektem skali i poprawą rentowności w ramach kontraktów zagranicznych, a w segmencie płatności elektronicznych było to wynikiem sukcesywnego wzrostu ruchu pasażerskiego i poprawy relacji pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi. Płynność finansowa Grupy utrzymywała się na wysokim poziomie.

 

Produkty mennicze

Przychody segmentu wyniosły 226,3 mln zł (247,5 mln zł w IQ 2023 r.). Wynik segmentu to 10,8 mln zł (7,5 mln zł w IQ 2023 r.). EBITDA wyniosła 12,7 mln zł (9,1 mln zł w IQ 2023 r.).

Wyniki segmentu menniczego ukształtowały się na wyższym poziomie w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku. Przyczyniła się do tego zarówno sprzedaż monet, jak i sprzedaż złotych produktów inwestycyjnych. Niższa wartość przychodów była jedynie wynikiem znacznie mniejszego udziału złota w strukturze kruszców w obszarze monet kolekcjonerskich – informuje Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

W grupie produktów inwestycyjnych z żółtego kruszcu od początku bieżącego roku obserwowany jest systematyczny wzrost popytu. W pierwszym kwartale br. do klientów Mennicy Polskiej trafiło już blisko 800 kilogramów złota. Bestsellerem w ostatnich miesiącach okazały się złote dukaty i srebrne talary z wizerunkami Kazimierza Pułaskiego i Józefa Bema.

Pozycję Mennicy na rynkach zagranicznych potwierdziło pozyskanie kilku intratnych zleceń. – W pierwszym kwartale bieżącego roku wygraliśmy dwa przetargi na produkcję i dostawy monet obiegowych ogłoszone przez Centralny Bank Kostaryki, których łączna wartość opiewa na kwotę ponad 45 milionów dolarów. Produkcja i dostawy 150 milionów sztuk monet o nominale 50 Colones będą realizowane w 2024 i 2025 roku. W przypadku nominałów 10 i 100 Colones produkcja i dostawy łącznie 600 milionów sztuk monet będą realizowane w latach 2024-2027. Podpisaliśmy również umowy z Bankiem Gruzji na produkcję złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich i monet obiegowych, jak również z Bankiem Nikaragui na produkcję monet obiegowych – podsumowuje Siemowit Kalukiewicz, Członek Zarządu ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki oraz Dyrektor Produkcyjno-Operacyjny w Mennicy Polskiej.

W przypadku Mennicy Polskiej najwyższa jakość produkcji menniczej jest nierozerwalnie związana również z jej zaawansowaniem technologicznym. W lutym, podczas międzynarodowych targów branżowych World Money Fair, Mennica Polska zaprezentowała pierwszą na świecie latającą monetę UFO MP-1766. Cały nakład (700 sztuk) został wyprzedany jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem produkcji. Ogromnym sukcesem było również zainicjowanie pierwszej serii z pracami Zdzisława Beksińskiego. Mennica Polska jako jedyna na świecie ma wyłączność na bicie małych dzieł sztuki z reprodukcjami tego wybitnego artysty.

 

Płatności elektroniczne

W okresie sprawozdawczym segment wygenerował wyższe przychody (58,4 mln zł w IQ 2024 r. vs 57,8 mln zł w IQ 2023 r.) i poprawił wynik (2,2 mln zł w IQ 2024 r. vs 1,8 mln zł w IQ 2023 r.). EBITDA wyniosła 5 mln zł wobec 4,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

W okresie sprawozdawczym Mennica Polska jako jedna z czterech firm wzięła udział w dialogu konkurencyjnym w Warszawie. – Efektem dialogu operacyjno-technicznego w stolicy będzie przygotowanie przez zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wdrożenie nowoczesnego i bardzo oczekiwanego przez pasażerów komunikacji miejskiej systemu biletowego. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe – wyjaśnia Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

W pierwszym kwartale br., we współpracy z firmą Visa, Mennica Polska wprowadziła we Wrocławiu nową formę płatności za bilety komunikacji miejskiej. W celu wniesienia opłaty za przejazd, w trakcie finalizacji transakcji, użytkownik wybiera opcję Visa Mobile, wpisuje numer telefonu i potwierdza zakup na urządzeniu mobilnym. W ramach procesu tokenizacji dane karty są zamieniane w skomplikowany szyfr. Jest prosto, wygodnie i bezpiecznie.

Najwyższy poziom ochrony transakcji bezgotówkowych, realizowanych w automatach stacjonarnych i mobilnych oraz kasownikach Open Payment System, potwierdziło ponowne pozyskanie przez Mennicę Polska certyfikatu PCI DSS.

 

Działalność deweloperska

W analizowanym okresie przychody segmentu wyniosły 43,2 mln zł. Wynik segmentu to 17,3 mln zł (-2,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy trwała faza budowy). Wynik EBITDA to 18 mln zł (-1,9 mln zł w IQ 2023).

W okresie sprawozdawczym Mennica Polska kontynuowała proces przekazywania nabywcom mieszkań na własność, budowę i sprzedaż przedwstępną w kolejnym kwartałach (NOP). – W pierwszym kwartale bieżącego roku przekazaliśmy aktami notarialnymi na własność 67 mieszkań w pięciu budynkach. Proces ten będzie sukcesywnie postępował, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach raportowanych w kolejnych okresach. Równolegle realizujemy budowę i sprzedaż przedwstępną w ramach kwartałów NOP, w których powstanie 747 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 39 tys. m². Warto jednocześnie podkreślić, że w ramach jednego z zadań inwestycyjnych jesteśmy również generalnym wykonawcą. Pokazuje to mocny rozwój naszych kompetencji w tym segmencie naszej działalności – podsumowuje Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach zadań inwestycyjnych N i O osiągnięto stany surowe otwarte (gotowa konstrukcja). W przypadku kwartału P etap ten zostanie sfinalizowany już w maju tego roku. Zakończenie budowy w kwartałach NOP planowane jest do końca czerwca 2025 roku. Dotychczas w ramach inwestycji „Bulwary Praskie” zrealizowano budynki S1, S2-S3, R2-R3 oraz budynek R1 (łącznie 468 mieszkań).

W projekcie inwestycyjnym „Mennica Legacy Tower” nadal trwa konflikt korporacyjny. – Pomimo ujawnienia przez KRS, w wyniku postanowienia referendarza sądowego, nowego zarządu komplementariusza spółki projektowej, w osobach pana Cezarego Jarząbka oraz pana Krzysztofa Kłosa, zostaliśmy poinformowani, że rodzina Radziwiłłów złożyła skargę na postanowienie referendarza. Co za tym idzie, kwestia reprezentacji tej spółki nadal niestety pozostaje niewyjaśniona. Należy zwrócić uwagę, że otrzymane przez Loxeco zabezpieczenie, według naszej wiedzy, pozostaje w mocy, a w konsekwencji przeprowadzenie transakcji sprzedaży budynku wymaga nie tylko zgody Mennicy, ale także zgody obu zwaśnionych stron. Ponadto należy pamiętać o tym, że obowiązuje umowa JV, zgodnie z którą proces sprzedaży wymaga współdziałania wszystkich stron, w tym w szczególności uzyskania zgody Mennicy – wyjaśnia Katarzyna Budnicka-Filipiuk.