Wzrosty na każdym poziomie rachunku wyników – GK Mennica Polska SA zaraportowała wyniki za 2023 rok

25 marca 2024

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA podsumowała 2023 rok przychodami ze sprzedaży przekraczającymi 1,2 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej był ponad dwukrotnie wyższy w ujęciu r/r i wyniósł 110,6 mln zł. Wynik EBITDA to 130,6 mln zł (60 mln zł więcej niż rok wcześniej).

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA (MP SA) wykazała w okresie sprawozdawczym 1 233 mln zł przychodu ze sprzedaży (1 282 mln zł w 2022 r.). Tradycyjnie najwyższy udział w przychodach został odnotowany w segmencie menniczym (blisko 860 mln zł). W ramach działalności deweloperskiej w okresie sprawozdawczym zaraportowano blisko 145 mln zł, a w segmencie płatności elektronicznych prawie 230 mln zł. – Wyniki wypracowane przez nas w 2023 roku potwierdzają silną pozycję i stabilność finansową spółki. Poza sprzedażą złota inwestycyjnego, która w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji geopolitycznej, w pozostałych obszarach działalności monetarnej, jak również w segmentach Płatności elektroniczne i Działalność deweloperska, odnotowaliśmy wzrosty – podsumowała Katarzyna Budnicka-Filipiuk, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok wskazuje na wzrost płynności finansowej Grupy, który był związany, poza generowaniem solidnych poziomów EBITDA, z optymalizacją w zarządzaniu kapitałem obrotowym.

Produkty mennicze

Przychody w podstawowym segmencie działalności Mennicy Polskiej wyniosły w 2023 roku 858,7 mln zł (1 060,2 mln zł w 2022 r.). Wynik segmentu wyniósł 43 mln zł (57 mln zł w 2022 r.), a EBITDA 49,7 mln zł (62,7 mln zł rok wcześniej). – Niższe w stosunku do poprzedniego roku przychody spowodowane były nadzwyczajnie wysoką bazą 2022 roku, na którą wpływ miała ponadnormatywna sprzedaż złota inwestycyjnego w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.W pozostałych grupach produktowych w okresie sprawozdawczym realizowaliśmy większe wartości zamówień niż w 2023 roku – komentuje Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

W okresie sprawozdawczym Mennica Polska kontynuowała stabilną współpracę z Narodowym Bankiem Polskim, czego potwierdzeniem jest zbiorcze zamówienie na produkcję i dostawy w 2024 roku monet obiegowych na łączną kwotę przekraczającą 131 mln zł. Spółka rozwijała również prężnie działalność na rynkach zagranicznych (wygrane postępowania przetargowe w: Urugwaju, Dominikanie, Argentynie, Gwatemali, Armenii, Kolumbii, Albanii, Nikaragui, Turkmenistanie, Gruzji i na Kostaryce). – Rok 2023 podsumowaliśmy 11 wygranymi przetargami na produkcję i dostawy monet obiegowych, kolekcjonerskich i produktów inwestycyjnych. Część z nich została sfinalizowana w ubiegłym roku, część będzie realizowana lub ma swoją kontynuację w roku bieżącym. Istotnymi projektami była dla nas te realizowane we współpracy z Bankiem Centralnym Kolumbii, Centralnym Bankiem Dominikany, Bankiem Gwatemali, Bankiem Rastra z Nepalu, Skarbcem Tajlandii czy Bankiem Narodowym Gruzji. Miały one znaczący wpływ na realizację przyjętych celów biznesowych ​– podsumował Siemowit Kalukiewicz, Członek Zarządu ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki w Mennicy Polskiej.

Owocna współpraca z kontrahentami to dowód na to, że Mennica Polska znajduje się w światowej czołówce. Dotyczy to zarówno jakości produkcji, jak również zaawansowania technologicznego wyrobów. Potwierdzają to nie tylko osiągnięcia biznesowe. W trakcie ostatnich międzynarodowych targów World Money Fair, do których prace przygotowawcze trwały w okresie sprawozdawczym, Mennica zaprezentowała pierwszą na świecie latającą monetę. Premiera odbiła się głośnym echem nie tylko wśród kolekcjonerów, ale również wielu uznanych mediów w Polsce i za granicą.

W 2023 roku Mennica Polska bardzo aktywnie rozwijała sieć dystrybucji produktów inwestycyjnych – uruchomiła pięć biur sprzedaży złota, zlokalizowanych w: Opolu, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu i Łodzi, a także najnowocześniejszy menniczy sklep online w Europie, umożliwiający zakup produktów inwestycyjnych, kolekcjonerskich i prezentowych.

W grupie produktów inwestycyjnych zaufanie do marki znalazło odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych – kolejny rok z rzędu produkty własne odpowiadały za ponad 60 procent wartości całej sprzedaży złota inwestycyjnego. Do klientów Mennicy Polskiej w 2023 roku trafiło blisko 1,8 ton złota, głównie pod postacią sztab i monet bulionowych. Bestsellerem okazały się autorskie złote dukaty i srebrne talary z wizerunkiem Kazimierza Pułaskiego. W ubiegłym roku wśród sztabek, pod względem przychodów, prym wiodły sztabki Mennicy Polskiej o wadze 100 gram, a pod względem ilości sprzedanych sztuk te 2-gramowe. W ofercie pojawiły się również sztabki o wadze 0,5 i 0,25 grama, które odpowiadają na potrzeby klientów zainteresowanych systematycznym oszczędzeniem nawet niewielkich kwot.

Płatności elektroniczne

W analizowanym okresie przychody segmentu Płatności elektroniczne były wyższe o ponad 17 mln zł w stosunku do zaraportowanych rok wcześniej (229,6 mln zł w 2023 r. vs 212,1 mln zł w 2022 r.). Wynik segmentu wzrósł o 4 mln zł (4,1 mln zł w 2022 r.). Wynik EBITDA segmentu wyniósł 18,7 mln zł (14,3 mln zł w 2022 r.). Nominalna wartość obrotów brutto realizowanych przez systemy Mennicy wzrosła rok do roku o prawie 60 milionów złotych, co pozwala nam z satysfakcją patrzeć w przyszłość. To pokazuje, że pasażerowie coraz chętniej korzystają z komunikacji miejskiej, ale także potwierdza zasadność podjętych przez nas wcześniej działań ukierunkowanych na optymalizację kosztów – wyjaśnia Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

W okresie sprawozdawczym Mennica Polska z sukcesem zakończyła wdrożenie autorskiego system Open Payment (OPS) w Poznaniu i okolicznych gminach. Mobilne kasowniki zostały zainstalowane w 740 pojazdach komunikacji miejskiej. Realizacja projektu była wynikiem owocnej współpracy z władzami Poznania, z istotnym wsparciem technologicznym firmy Mastercard oraz Fiserv Polska S.A. Aktualnie Mennica Polska jest w trakcie dialogu techniczno-operacyjnego związanego z perspektywą wdrożenia nowoczesnego systemu biletowego w Warszawie.

Realizując ideę smart city Mennica Polska w sposób szczególny dba o bezpieczeństwo transakcji, co potwierdza pomyślne przejście po raz kolejny audytu certyfikacyjnego PCI Data Security Standard.

Działalność deweloperska

W okresie sprawozdawczym przychody segmentu były wyższe r/r o blisko 135 mln zł (10,2 mln zł w 2022 r.). Wynik segmentu był wyższy o blisko 77 mln zł (-15 mln zł w 2022 r.). Wynik EBITDA
to 64,5 mln zł (-12,2 mln zł w 2022 r.).
– Wzrost przychodów w ramach działalności deweloperskiej, w porównaniu do roku poprzedniego, był spowodowany głównie realizacją ostatecznej sprzedaży 160 mieszkań w ramach projektu „Bulwary Praskie” o łącznej powierzchni użytkowej blisko 11 tys. m² . W okresie sprawozdawczym zaraportowaliśmy przychody na poziomie blisko 137 mln zł. To potwierdzenie słuszności rozwoju perspektywicznych projektów i zapowiadanego przez nas w ubiegłym roku istotnego wzrostu przychodów w ramach segmentu – wyjaśnia Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

Dotychczas w ramach inwestycji „Bulwary Praskie” zrealizowano budynki S1, S2-S3, R2, R3 oraz budynek R1. Obecnie w ramach inwestycji „Bulwary Praskie” trwa budowa 10 budynków na kwartałach NOP o łącznej liczbie mieszkań wynoszącej 747. We wrześniu 2023 roku rozpoczęto sprzedaż lokali w kwartałach O i P. Do końca grudnia podpisano 123 umowy deweloperskie oraz 17 umów rezerwacyjnych. Zakończenie realizacji kwartałów NOP planowane jest w drugim kwartale 2025 roku. Jednocześnie w grudniu 2023 roku złożono wniosek wznawiający postępowanie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla kwartałów IJKL.

Ważnym wydarzeniem w ramach działalności deweloperskiej było złożenie w okresie sprawozdawczym oferty na zakup 50 procent udziałów w inwestycji „Mennica Legacy Tower”.  – Transakcja nie doszła do skutku pomimo wydania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację. Do dnia wygaśnięcia ważności oferty Mennica Polska nie otrzymała bowiem informacji o podziale środków z transakcji między sprzedających, z uwzględnieniem spłaty obligatariuszy Golub GetHouse. To z kolei było kluczowym warunkiem realizacji transakcji, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia kwestii biznesowych, wizerunkowych, ale przede wszystkim wsparcia obligatariuszy indywidualnych grupy GGH – informuje Katarzyna Budnicka-Filipiuk.  Mennica Polska poinformowała o wygaśnięciu oferty raportem bieżącym 1 lutego br.