Mennica Polska zaraportowała wyniki za trzy kwartały 2023 r.

31 października 2023

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA za trzy kwartały br. potwierdzają jej stabilność finansową oraz potencjał dywersyfikacji biznesu. Pomimo silnej bazy roku poprzedniego Grupa wygenerowała wyższe zyski zarówno na poziomie wyniku ze sprzedaży, jak również na pozostałych poziomach rachunku wyników. Znaczące wzrosty odnotowano w obszarze działalności deweloperskiej, jak również w segmencie płatności elektronicznych. W raportowanym okresie płynność finansowa utrzymywała się na bardzo dobrym poziomie.

W całościowym zestawieniu wyników Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA za pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku przychody ze sprzedaży wyniosły 819,6 mln zł. Największy wzrost przychodów r/r (+126 proc.) oraz wyniku (z -16 mln zł do 5,6 mln zł) odnotowano w segmencie deweloperskim, co było wypadkową między innymi rozpoczęcia we wrześniu b.r. procesu podpisywania ostatecznych aktów notarialnych w projekcie Bulwary Praskie.  W końcówce raportowanego okresu przekazano na własność 18 mieszkań i proces ten będzie sukcesywnie kontynuowany w kolejnych okresach.

 W okresie sprawozdawczym odnotowaliśmy lepsze wyniki w ramach działalności deweloperskiej oraz w segmencie płatności elektronicznych. W segmencie menniczym, w ocenie wyników rok do roku, należy uwzględnić silną bazę za 2022 rok powiązaną z sytuacją geopolityczną, która przełożyła się w na bardzo wysoką sprzedaż w segmencie złota – wyjaśnia Katarzyna Budnicka-Filipiuk, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.

Wynik Grupy ze sprzedaży wyniósł 42,2 mln zł (41 mln zł w I-III Q 2022 r.), a wynik finansowy netto wyniósł 53,9 mln zł (20,1 mln zł w roku poprzednim). EBITDA wyniosła 60,5 mln zł (54,9 mln zł w I-III 2022 r.). Grupa Kapitałowa zaraportowała wyższe poziomy wszystkich wskaźników rentowności w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów ub.r., co było wynikiem poprawy rentowności w segmencie płatności elektronicznych, odnotowaniem przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach projektu Bulwary Praskie oraz spadkiem udziału w przychodach sprzedaży produktów inwestycyjnych, które charakteryzują się niższym poziomem marż.


Produkty mennicze

Przychody w segmencie menniczym wyniosły 629,3 mln zł (vs 842,4 mln zł w I-III Q 2022 r.) Wynik segmentu ukształtował się w okresie sprawozdawczym na poziomie 33,6 mln zł (vs 48,7 mln zł w I-III Q ub.r.). EBITDA wyniosła 38,5 mln zł (53 mln zł w I-III Q 2022 r.).

W zestawieniu wyników warto zwrócić uwagę na nadzwyczajnie wysoką bazę z analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to mieliśmy do czynienia z ponadnormatywną sprzedażą złota inwestycyjnego powiązaną z wybuchem wojny w Ukrainie. Z tego też powodu w bieżącym okresie sprawozdawczym mówimy o niższym wyniku i przychodach w segmencie menniczym rok do roku – wyjaśnia Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

Od początku br. do klientów Mennicy Polskiej trafiło blisko 1,3 tony żółtego kruszcu, w znacznej części w postaci produktów inwestycyjnych. W odpowiedzi na potrzeby klientów do oferty zostały wprowadzone sztabki złota o wadze 0,25 i 0,5 g, zachęcające do systematycznego oszczędzania nawet niewielkich kwot. Z niezwykle dużym zainteresowaniem spotkała się również emisja złotych dukatów oraz srebrnych talarów z wizerunkiem generała Kazimierza Pułaskiego.

W obszarze monet Mennica Polska odnotowała wyższą sprzedaż oraz wyniki w stosunku do roku poprzedniego. W trzecim kwartale br. kontynuowała stabilną współpracę z Narodowym Bankiem Polskim, jak również – wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne – aktywnie działała nad pozyskaniem atrakcyjnych zleceń na rynkach zagranicznych.

W trzecim kwartale złożyliśmy 15 ofert w przetargach na rynkach zagranicznych, dotyczących produkcji monet obiegowych, kolekcjonerskich i produktów inwestycyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego mogliśmy pochwalić się wygraną w ośmiu postępowaniach – dwóch dotyczących monet obiegowych, pięciu na produkcję monet kolekcjonerskich oraz jednego związanego z produktami inwestycyjnymi. Te wyniki to potwierdzenie zaufania do marki i najwyższej jakości naszej produkcji – podsumowuje Siemowit Kalukiewicz, Członek Zarządu ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki w Mennicy Polskiej.

W wyniku wygranych postepowań przetargowych, oprócz produkcji kolumbijskiego peso i gruzińskiego tetri, Mennica Polska dostarczy swoje wyroby do: Urugwaju, Argentyny, Armenii, Turkmenistanu i Albanii.


Płatności elektroniczne

W okresie sprawozdawczym przychody w segmencie Płatności elektroniczne były wyższe o ponad 16 mln zł (wzrost z poziomu 153,4 mln zł po trzech kwartałach 2022 r. do 169,5 mln zł w analogicznym okresie w 2023 r.). Wyższy o 4,3 mln zł niż rok wcześniej był wynik segmentu (6,6 mln zł w I-III Q 2023 r. vs 2,3 mln zł I-III Q 2022 r.). EBITDA wyniosła 14,6 mln zł (10,1 mln zł w I-III Q 2022 r.).

Obroty nominalne brutto w segmencie płatności elektronicznych wzrosły rok do roku o blisko 60 milionów złotych. To pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość, mając na uwadze fakt, że systematycznie zwiększamy sprzedaż i wypracowujemy wyniki znane nam sprzed okresu pandemii COVID-19 – wyjaśnia Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

Ważnym wydarzeniem w ramach segmentu Płatności elektroniczne było ogłoszenie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie już po zakończeniu okresu sprawozdawczego postępowania, które jest przedmiotem zainteresowania Mennicy Polskiej. Dotyczy ono zaprojektowania, wdrożenia oraz uruchomienia, z późniejszym utrzymaniem, nowego Systemu Biletowego w stolicy. System ma uwzględniać m.in. możliwość użycia innowacyjnych kasowników biletowych, wyposażonych w certyfikowane terminale kart EMV, zapewniać dostęp do portalu pasażera i aplikacji mobilnej, powiązanie z systemem centralnym oraz wprowadzenie nowych urządzeń kontrolerskich.


Działalność deweloperska

W pierwszych trzech kwartałach br. przychody segmentu wyniosły 20,8 mln zł i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 11,6 mln zł. Wynik segmentu ukształtował się na poziomie 5,6 mln zł (-16 mln zł w I-III Q 2022 r.). Wynik EBITDA to 7,7 mln zł (-14 mln zł po pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r.).

– Działalność deweloperska to niezwykle perspektywiczny obszar naszego biznesu, w ramach którego możemy liczyć na solidne wyniki finansowe w dłuższym horyzoncie czasowym. W okresie sprawozdawczym, w projekcie Bulwary Praskie, zaraportowaliśmy sprzedaż powierzchni użytkowej ponad czterokrotnie większej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To przełożyło się na bardzo dobre wyniki segmentu – informuje Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

W ramach inwestycji Bulwary Praskie, Mennica Polska przekazała w okresie sprawozdawczym na własność 18 lokali w budynkach S2, S3, R2, R3. W efekcie odnotowano w sprawozdaniu finansowym pierwsze wyniki na tej sprzedaży. Proces będzie sukcesywnie postępował w kolejnych okresach.

W fazie końcowej jest budowa budynku R1. Składa się on ze 142 lokali mieszkalnych i ok. 405 m2 powierzchni usługowej. Kontynuowana jest również budowa w kwartałach N, O, P, składających się z 747 lokali mieszkalnych i ok. 1,3 tys. m2 powierzchni usługowej. Sprzedaż mieszkań (w rozumieniu podpisanych umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży) w budynkach R2-R3, S2-S3 oraz R1 na koniec września 2023 roku zamknęła się liczbą 320 podpisanych umów deweloperskich, co stanowi ponad 98 proc. wszystkich mieszkań w tych budynkach. Rozpoczęta została ponadto sprzedaż mieszkań w kwartałach O i P. Na koniec września 2023 roku zostały sprzedane, w rozumieniu podpisanych umów deweloperskich, dwa mieszkania w kwartale O.​

W przypadku inwestycji Mennica Legacy Tower, w okresie sprawozdawczym Mennica Polska otrzymała ostatnie z wymaganych oświadczeń o przyjęciu złożonej przez nią 11 lipca br. oferty zakupu połowy udziałów w ultranowoczesnym biurowcu. Pozwoliło to na przystąpienie do badania due diligence. Wartość oferty to 135 mln euro za 50 proc. udziałów spółki oraz przejęcie długu o wartości ponad 110 mln euro. Cena za akcje, cena za udziały oraz kwota spłaty obligacji, wyemitowanych przez Golub GetHouse, zostanie potwierdzona w ostateczniej ofercie Mennicy Polskiej.