Nowe otwarcie w sprawie Mennica Legacy Tower

12 lipca 2023

Mennica Polska złożyła wczoraj kolejną ofertę zakupu 50 proc. udziałów w inwestycji Mennica Legacy Tower. Wartość oferty, która obowiązuje przez 30 dni, to 135 mln euro za 50 proc. udziałów spółki oraz przejęcie długu o wartości ponad 110 mln euro. Jednym z kluczowych elementów propozycji, podobnie jak w przypadku poprzednich ofert, jest zabezpieczenie spłaty obligatariuszy detalicznych. 

Kolejna oferta Mennicy Polskiej

11 lipca br. Mennica Polska ponownie złożyła ofertę zakupu 50 proc. udziałów w inwestycji Mennica Legacy Tower. W kwocie 135 mln euro uwzględniono cenę za akcje, cenę za udziały oraz wartość obligacji, przy czym Mennica przejmie zadłużenie nabywanej spółki na kwotę ponad 110 mln euro. Złożona oferta jest adekwatna w odniesieniu do obecnej sytuacji rynkowej.

Zakup kolejnych udziałów w inwestycji Mennica Legacy Tower wpisuje się w długofalową strategię rozwoju naszej działalności deweloperskiej. Jednocześnie – co wielokrotnie podkreślaliśmy – tą transakcją Mennica uratuje oszędności prawie tysiąca osób, które zainwestowały swoje środki w obligacje naszego wspólnika – informuje Katarzyna Budnicka, Prezes Mennicy Polskiej – Sfinalizowanie transakcji na warunkach przez nas przedstawionych jest w interesie zarówno obligatariuszy detalicznych Golub GetHouse, którzy od dawna czekają na swoje pieniądze, jak i samego sprzedającego, który powinien już dawno wyjść z tej inwestycji – dodaje.

W chwili obecnej Mennica Polska czeka na przekazanie oświadczenia, w którym sprzedający akceptuje ofertę, jak również na zapewnienie dostępu do dokumentów, aby rozpocząć proces badania spółki.

– Przy poprzedniej ofercie trudnością dla drugiej strony było dostarczenie nam jednomyślnej Uchwały Akcjonariuszy pozwalającej na sprzedaż akcji wymaganej postanowieniem sądowym, dlatego też zdecydowaliśmy o umożliwieniu przekazania tego dokumentu dopiero na etapie zawierania ostatecznej umowy sprzedaży – wyjaśnia Katarzyna Budnicka.

Należy przypomnieć, że choć na Mennicy Polskiej nie ciążą zobowiązania wynikające z emisji obligacji detalicznych przez podmioty z grupy Golub GetHouse kwestię zabezpieczenia mechanizmu umożliwiającego regulację spłaty obligatariuszy detalicznych wraz z należnymi odsetkami uznaje za kluczową. Było to podkreślane przy każdej składanej przez Mennicę ofercie.

Warunki aktualnej oferty Mennica Polska omówiła szczegółowo w raporcie bieżącym z dnia 11 lipca br.