Bardzo dobre wyniki sprzedażowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A.

15 marca 2017

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. (GK MP) opublikowała skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2016 roku oraz narastająco za cztery kwartały zakończone 31 grudnia ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży w 2016 roku wzrosły o 14% (882,4 mln zł wobec 774,3 zł mln rok wcześniej), a zysk netto o 29% (45,4 mln zł wobec 35,3 mln zł rok wcześniej)

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe to efekt działalności w segmencie menniczym, szczególnie w zakresie ekspansji zagranicznej. Dzięki doskonałej pozycji płynnościowej, GK MP realizuje ambitne plany inwestycyjne i rozwojowe, redukując zadłużenie oraz utrzymując możliwość realizacji polityki dywidendowej.

Na poprawę wyników wpłynęły:

  • Ekspansja zagraniczna skutkująca pozyskaniem i realizacją nowych kontraktów
  • Wyższy poziom sprzedaży produktów inwestycyjnych
  • Dalsza poprawa w segmencie płatności elektronicznych
     

Skonsolidowany zysk operacyjny GK MP w 2016 roku wyniósł 42,8 mln zł, wobec 53,9 mln zł w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 61 mln zł, wobec 74 mln zł w roku 2015. Niższe wartości tych parametrów wynikają m.in. z niższej dywidendy otrzymanej z akcji spółki Netia S.A. (w 2016 roku – 23 mln zł, w 2015 roku – 33,8 mln zł). Skonsolidowany zysk netto GK MP w 2016 roku wyniósł 45,4 mln zł, wobec 35,3 mln zł w 2015 roku.

Zysk netto oczyszczony z wpływu zdarzeń o charakterze nietypowym wyniósł w 2016 roku 30,3 mln zł, wobec 11,3 mln zł w 2015 roku (wzrost o 168,1%).

GK MP zamknęła 2016 rok z rekordowo wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej. Dobra sytuacja płynnościowa pozwoliła na realizację projektów inwestycyjnych i redukcję zadłużenia.

2016 rok był rekordowy dla GK MP pod wieloma względami. Doskonałym wynikom sprzedażowym towarzyszą rekordowo wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Stabilna pozycja płynnościowa pozwala finansować ambitne plany inwestycyjne oraz redukować zadłużenie. To efekty wytrwałej pracy zarówno w obszarze poprawy efektywności i utrzymywania dyscypliny kosztowej, jak i konsekwentnej budowy silnej pozycji rynkowej. – tłumaczy Katarzyna Iwuć, członek zarządu, CFO Mennica Polska S.A. Jesteśmy przedsiębiorstwem rentownym, efektywnym, zdywersyfikowanym pod kątem geograficznym i biznesowym. Dysponujemy potencjałem do dalszego rozwoju i mamy narzędzia, by ten potencjał wykorzystywać.

GK MP opiera swoją działalność na czterech segmentach: produkcji menniczej, przetwórstwie metali szlachetnych, płatnościach elektronicznych oraz działalności deweloperskiej. Największy udział w przychodach ogółem w 2016 roku w wysokości 480,9 mln zł odnotował segment „Produkcja mennicza”.Oznacza to wysoki wzrost (o 61%) w porównaniu do roku 2015 roku. Sprzedaż zewnętrzna w tym segmencie wzrosła o 60,4% do poziomu 40,1 mln zł, wobec 25 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Produkcja monet na rynku krajowym utrzymała się na zbliżonym poziomie względem roku ubiegłego.  Motorem napędowym GK w tym segmencie była ekspansja zagraniczna jednostki dominującej GK MP oraz zwiększona sprzedaż produktów inwestycyjnych.

Segment „Produkcja mennicza” – komentarz

Handel zagraniczny osiągnął w 2016 rekordową sprzedaż na poziomie 202 mln zł. Głównym zagranicznym odbiorcą monet obiegowych był Centralny Bank Kolumbii. W drodze licznych przetargów pozyskaliśmy także zlecenia od banków m.in. Kolumbii, Dominikany, Gwatemali, Gruzji, Paragwaju, Libanu, Boliwii oraz Tajlandii, które będą realizowane w 2017 roku. Równolegle rozwijamy się bardzo dynamicznie w grupie produktowej monet kolekcjonerskich. Widzę ogromny potencjał do dalszego wzrostu w tym segmencie, bowiem unikalne know-how i realizowane z sukcesem kontrakty wzmocniły naszą pozycję na świecie– komentuje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennica Polska S.A.

Natomiast w połowie grudnia ub.r. z dużą satysfakcją przyjęliśmy zlecenie od Narodowego Banku Polskiego na produkcję monet o nominałach 1, 2 i 5 gr. W ten sposób ponownie odpowiadamy za obsługę całego ciągu monetarnego od 1 grosza do 5 złotych, który przed kwietniem 2014 roku był przez nas realizowany nieprzerwanie od 1995 roku.  

GK MP odnotowała również wzrost wyniku w segmencie płatności elektronicznych do poziomu 16,8 mln zł (wobec 15,8 mln zł w 2015 roku, wzrost o 6,3%). Z końcem 2016 roku Spółka rozszerzyła sieć automatów w Warszawie o 85 sztuk. Ponadto w ostatnim okresie Grupa rozbudowała sieć sprzedaży w Poznaniu o 20 stacjonarnych automatów biletowych, docelowo tamtejsza sieć sprzedaży będzie składała się z 90 stacjonarnych automatów biletowych oraz 100 terminali sprzedaży. W pierwszym półroczu 2017 roku planowane jest natomiast uruchomienie przez Mennicę Polską sieci sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w systemie operatorskim, składającej się z 30 stacjonarnych automatów biletowych w Gdańsku. Pod koniec 2016 roku istotnym wydarzeniem w segmencie płatności elektronicznych było wygranie przetargu na „Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej” w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska. Ponadto na przełomie 2016 i 2017 roku wdrożyliśmy w Jaworznie innowacyjny system poboru płatności w komunikacji miejskiej. Projekt w wybranych aspektach wyprzedza międzynarodowe rozwiązania, które dotychczas dla wielu zarządców infrastruktury miejskiej były punktem odniesienia. Open Payment System, zaprojektowany i wdrożony przez ekspertów Mennicy, otrzymał I nagrodę na prestiżowych XIII Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO w kategorii „Systemy pobierania opłat” – uznano go za najbardziej innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie 2016 roku. 

Segment „ Działalność deweloperska” – komentarz

– Długi czas poświęciliśmy na intensywne prace administracyjne i przygotowawcze, aby otworzyć kluczowy dla dochodowości proces sprzedaży. W 2016 roku rozpoczęliśmy sprzedaż oraz budowę I etapu inwestycji „Mennica Residence”. Opracowując założenia dla tego projektu, postanowiliśmy odpowiedzieć na oczekiwania rynku. Dziś już widać, że nasza wizja procentuje. Koniec 2016 roku zamknął się liczbą 157 podpisanych umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży, co stanowi 83,5% wszystkich mieszkań w I etapie inwestycji – komentuje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennica Polska S.A.

 

GK MP zintensyfikowała działalność w Segmencie deweloperskim. Spadek wyniku jest efektem pojawienia się kosztów sprzedaży i marketingu dotyczących I etapu projektu „Mennica Residence”, jak również alokacji kosztów ogólnych Mennicy w związku z rozpoczęciem zasadniczej działalności w ramach tego segmentu. Przychody segmentu będą rozpoznane w momencie podpisania aktów notarialnych i przekazania mieszkań klientom. W I etapie „Mennica Residence” zaprojektowano 189 mieszkań o średniej powierzchni 55,7 m² i łącznej powierzchni użytkowej 10 428 m2. W II etapie inwestycji, której rozpoczęcie budowy planowane jest na III kwartał 2017, powstanie dodatkowe 335 mieszkań. W przypadku „Mennica Legacy Tower”, budynku biurowego w ścisłym centrum Warszawy, 4 lipca 2016 roku została podpisana umowa na roboty budowlane z generalnym wykonawcą (Warbud S.A.), natomiast 11 października 2016 roku decyzja Prezydenta m. st. Warszawy, dotycząca pozwolenia na budowę, stała się ostateczna w administracyjnym toku postępowania.