Mennica Polska o 25 pozycji wyżej na „Liście 500 Największych Firm”

3 czerwca 2019

W 21. edycji zestawienia „Lista 500 Największych Firm” dziennika „Rzeczpospolita” Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej awansowała z miejsca 313. na miejsce 288.  To awans o 25 pozycji w stosunku do roku 2017 i łącznie o 30 pozycji w odniesieniu do roku 2016. Przemyślana i zdywersyfikowana działalność przekłada się na konkretne wyniki.

Konsekwentna realizacja polityki rozwoju Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej, opierającej się o działalność w trzech segmentach (produkty mennicze, płatności elektroniczne, działalność deweloperska), pozwala systematycznie wzmacniać jej pozycję rynkową. W 2018 roku przychody netto ze sprzedaży przekroczyły w Grupie 1 mld zł, a wynik ze sprzedaży wzrósł o 146% r/r (z 35 mln zł do 86 mln zł). W tym samym okresie zysk netto, oczyszczony ze zdarzeń nietypowych, zwiększył się z 5 mln zł w 2017 roku do 56 mln zł w 2018 roku. Udział eksportu w sprzedaży wyniósł natomiast blisko 30%.

Jak co roku, w rankingu „Lista 500 Największych Firm” zostały wyróżnione firmy, które mają swój niekwestionowany wkład w rozwój polskiej gospodarki. W aktualnej edycji przychody firm, które zostały uwzględnione w zestawieniu, zwiększyły się o 5,5% w stosunku do ubiegłego roku. Średni wzrost przychodów to natomiast 10,6%.
 

Dodatkowe informacje:
Kamila Bidzińska