Mennica Polska remontuje jedną z praskich szkół

18 września 2017

18 września br., w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, zostało podpisane porozumienie pomiędzy władzami dzielnicy, a przedstawicielami spółki zależnej Mennicy Polskiej S.A. (dalej: Mennica). Na jego mocy spółka wyremontuje za 8 mln złotych jedną z praskich szkół.

W budynk u przy ul. Jagiellońskiej 61 mieścił się Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego. W 2012 roku szkoła została przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Objazdowej i do dziś nieruchomość pozostaje niezagospodarowana. Dzięki wsparciu Mennicy powstała unikalna szansa na kompleksowy remont budynku i jego ponowne przeznaczenie na cele oświatowe.Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie na skalę warszawskiego samorządu i modelowy przykład współpracy sektora prywatnego z samorządem lokalnym – mówi Burmistrz Pragi-Północ Wojciech Zabłocki.


Na zdjęciu (od lewej): Marcin Iskra, z-ca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ; Zbigniew Cierpisz, z-ca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ; Wojciech Zabłocki, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ;
Bożena Salich, Dyrektor Szkoły; Zbigniew Jakubas, Przewodniczący Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.; Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennica Polska S.A.


Na rzecz remontu nieużytkowanego obecnie budynku szkoły Mennica przeznaczy 8 mln złotych. Podpisane porozumienie zakłada przeprowadzenie na koszt spółki kapitalnego remontu placówki oraz dostosowanie jej do potrzeb szkoły podstawowej. W pierwszej kolejności, jeszcze w tym roku, zostanie wykonany remont dachu. Następnie Spółka przygotuje dokumentację projektową i uzgodni z władzami dzielnicy szczegółowy zakres prac. – Zgodnie z naszymi planami, szkoła podstawowa powinna rozpocząć działalność 1. września 2020 roku. Po remoncie Spółce przysługiwał będzie tytuł honorowy „Fundatora remontu Szkoły” – dodaje z-ca Burmistrza Marcin Iskra.

Współpraca Mennicy z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ jest wydarzeniem naturalnym. Nasze plany inwestycyjne w segmencie nieruchomości w tej części Warszawy przewidują budowę nowoczesnego i absolutnie wyjątkowego osiedla mieszkaniowego, w pełni wyposażonego we wszystkie dogodności oraz niezbędne do spokojnego i komfortowego życia usługi. To miejsce dla wszystkich. Dzieciom chcemy zapewnić komfort kształcenia w najlepszych warunkach, jak najbliżej domu – podsumowuje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Mennicy Polskiej S.A.

Spółka od kilku lat coraz prężniej angażuje się w inwestycje w segmencie nieruchomości na terenie aglomeracji warszawskiej. Na Pradze-Północ jest właścicielem terenu o powierzchni 27 ha. Bezpośrednie sąsiedztwo Wisły stwarza olbrzymie możliwości rewitalizacji i aktywizacji tego postindustrialnego obszaru. W niedalekiej przyszłości ten cel zostanie zrealizowany przez Mennicę.