Skarby Mennicy Polskiej - wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie

17 maja 2019

Już w ten weekend (18-19 maja) niecodzienna okazja na spotkanie z historią i sztuką. W Zamku Królewskim w Warszawie zostaną zaprezentowane wybrane medale oraz stemple z osiemnastowiecznej serii z wizerunkami królów Polski, której pomysłodawcą był sam Stanisław August Poniatowski. Wystawę „Skarby Mennicy Polskiej” będzie można obejrzeć w Sali Rycerskiej.

Już w ten weekend (18-19 maja) niecodzienna okazja na spotkanie
z historią i sztuką. W Zamku Królewskim w Warszawie zostaną zaprezentowane wybrane medale oraz stemple z osiemnastowiecznej serii z wizerunkami królów Polski, której pomysłodawcą był sam Stanisław August Poniatowski. Wystawę „Skarby Mennicy Polskiej” będzie można obejrzeć w Sali Rycerskiej.

Twórcami małych dzieł sztuki, które powstawały w latach 1791–1797/1798 w Mennicy Warszawskiej, byli dwaj wybitni medalierzy – Jan Filip Holzhaeusser i Jan Jakub Reichel. Medale były wzorowane na portretach namalowanych przez samego Marcella Bacciarellego, przeznaczonych do Pokoju Marmurowego na Zamku Królewskim w Warszawie. Co jednak ciekawe, jego cykl obejmował 22 obrazy. Tymczasem Poczet królów polskich składał się już z wizerunków 23 monarchów, a został powiększony o portret Stanisława Leszczyńskiego.

Podczas wystawy gościom Mennicy Polskiej i Zamku Królewskiego zapewnimy również możliwość obejrzenia stempli do najwyższego odznaczenia wojennego Virtuti Militari czy też Medalu Merentibus – ustanowionego  przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1766 roku, który do dziś jest przyznawany za zasługi w dziedzinach nauki, sztuki, wynalazczości i przemysłu.

Medalierstwo to bezsprzecznie sztuka, która wymaga najwyższego kunsztu. Mennica Polska, która w tym zakresie posiada ponad 250-letnie doświadczenie, konsekwentnie pielęgnuje najlepsze tradycje. Zobacz jak powstają nasze medale okolicznościowe.