Wyniki Mennicy Polskiej S.A. w 2018 r. potwierdzają silną pozycję Grupy

8 marca 2019

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2018 r. Wyniki wypracowane w ramach najważniejszych kategorii finansowych uległy znacznej poprawie. Przychody netto ze sprzedaży przekroczyły w 2018 r. 1 mld zł.  Wynik ze sprzedaży wzrósł o 146% r/r (z 35 mln zł do 86 mln zł). EBITDA, oczyszczona ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych (zaistniałych w 2017 r.), wzrosła o 132% r/r – z 44 mln zł do 102 mln zł, podczas gdy oczyszczony zysk netto zwiększył się z 5 mln zł w 2017 r. do 56 mln zł w 2018 r.

Wyniki za 4Q charakteryzowały się silną tendencją wzrostową. Wynik brutto ze sprzedaży wzrósł z 29 mln zł w 4Q 2017 r. do 34 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. (zmiana o 17%), a wynik ze sprzedaży z 16 mln w 4Q 2017 r. do 22 mln zł w 4Q 2018 r. (przyrost o 38%). Oczyszczony wynik operacyjny poprawił się pomiędzy badanymi okresami o 9 mln zł (z 12 mln zł do 21 mln zł, co daje wzrost o 75%).  Oczyszczona EBITDA i zysk netto zwiększyły się o odpowiednio 10 mln zł (z 16 mln zł do 26 mln zł, co daje przyrost o 63%) i 16 mln zł (z -4 mln zł do 12 mln zł).

Co prawda roczne wyniki bezwzględne w kategoriach EBIT, EBITDA oraz zysk netto – w zestawieniu z rezultatami osiągniętymi w ubiegłym roku – były niższe, to jednak było to związane z istotnym dodatnim wpływem na wyniki 2017 r. zdarzeń jednorazowych (dekonsolidacja spółki Mennica - Metale Szlachetne S.A., która opiewała na wartość 71 mln zł; dywidenda z akcji spółki Netia S.A. w wysokości 24,1 mln zł). Wyniki oczyszczone pokazują ustabilizowany obraz w Grupie Kapitałowej MPSA, czyli silną pozycję wzrostową. EBITDA wzrosła o 132% r/r, z 44 mln zł do 102 mln zł, zysk operacyjny z 26 mln zł w 2017 r. do 80 mln zł w 2018 r., a zysk netto zwiększył się z 5 mln zł w 2017 r. do 56 mln zł w 2018 r.

segmencie produktów menniczych odnotowano poprawę przychodów, które zwiększyły się z 576,1 mln zł w 2017 r. do 593,7 mln zł w 2018 r., podczas gdy w tym samym czasie EBITDA wzrosła z 33,6 mln zł do 33,7 mln zł. Jednym z czynników wzrostu przychodów w tej części działalności biznesowej była finalizacja ostatniej części dostaw złotych medali do Tajlandii, która zwieńczyła realizację największego w historii Mennicy Polskiej zamówienia w tym zakresie o wartości 130,6 mln USD (wraz z kruszcem). Ponadto, podsumowany z sukcesami kontrakt utorował drogę do pozyskania nowego zamówienia na dostawę medali platynowych dla tego samego klienta, czyli Ministerstwa Finansów – Departamentu Skarbu w Tajlandii.

– Konsekwentne wzmacnianie pozycji na rynkach międzynarodowych w segmencie menniczym, to jeden z filarów strategii rozwoju Grupy również w bieżącym roku obrotowym. Prowadzimy aktywną ekspansję na nowe rynki, a także umacniamy swoją obecność w krajach Ameryki Południowej czy w Azji. W bieżącym roku Mennica Polska przystąpi do kilkudziesięciu postępowań przetargowych na produkcję monet, z czego kilkanaście będzie dotyczyć monet powszechnego obiegu. – powiedział Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

Kunszt i zaawansowanie technologiczne w ofercie Mennicy Polskiej jest doceniane przez branżowych ekspertów. Udział Mennicy Polskiej w prestiżowej 30. Międzynarodowej Konferencji Dyrektorów Mennic „Mint Directors Conference”, która odbyła się w dniach 22-26 kwietnia 2018 r. w Seulu, zaowocowała wyróżnieniami w czterech kategoriach (I miejsce w kategoriach „Moneta Złota”, „Moneta Srebrna” i „Monety Pozostałe”, oraz III miejsce ·w kategorii „Opakowanie na serię monet”).

Jedynym segmentem działalności Grupy Kapitałowej MPSA, który zanotował spadki były płatności elektroniczne. EBITDA uległa zmniejszeniu w omawianym okresie o 12,4%, z 21,0 mln zł na koniec 2017 r. do 18,4 mln zł na koniec 2018 r. Przyczyną tej zmiany jest m.in. rozliczenie dodatkowej prowizji w ramach kontraktu obowiązującego do końca IQ 2018 r. w projekcie Wrocławskiej Karty Miejskiej za krótszy okres (IQ 2018 r.) niż w poprzednim roku (cały 2017 r.).

Ważnym wydarzeniem w obszarze płatności elektronicznych w analizowanym okresie było uruchomienie nowego systemu dystrybucji biletów we Wrocławiu – URBANCARD, w ramach którego zastosowano nowatorskie rozwiązanie Open Payment System (OPS). Umowa gwarantuje Mennicy kontynuację współpracy przez kolejne 102 miesiące.  OPS we Wrocławiu bazuje na inteligentnych kasownikach EMV zainstalowanych w pojazdach komunikacji miejskiej, większej liczbie biletomatów na przystankach oraz na nowoczesnej aplikacji mobilnej z planerem podróży i portalem pasażera. System w 2018 r. został laureatem nagrody Smart City w kategorii miast powyżej 500 tys. mieszkańców. W ramach OPS, w omawianym okresie Mennica Polska, podpisała także umowę przedłużającą sprzedaż biletów w Bydgoszczy na kolejne pięć lat.

Największym segmentem biznesowym grupy, jak również tym, który charakteryzował się największymi wzrostami była działalność deweloperska. Przychody wzrosły z 4,6 mln zł w 2017 r. do 129,1 mln zł, jak również EBITDA zwiększyła się z -8,7 mln zł do 51,6 mln zł.

– Tak potężna różnica wynika z rozpoznania w rachunku wyników sprzedaży 179 mieszkań w związku z podpisaniem ostatecznych aktów notarialnych z nabywcami mieszkań w projekcie „Mennica Residence”. W omawianym okresie doszło również do istotnego postępu w realizacji II etapu budowy w ramach projektu „Mennica Residence”. Do chwili obecnej podpisano 309 umów deweloperskich, co stanowi ponad 93%. wszystkich mieszkań. Przychody z tego tytułu zostaną odnotowane w momencie przeniesienia własności lokali, tj. po oddaniu budynku do użytkowania. – wyjaśnia Agnieszka Pyszczek, Dyrektor ds. Finansowych Mennicy Polskiej S.A.

W inwestycji znanej pod nazwą „Bulwary Praskie”, wykazującej się znaczącym potencjałem inwestycyjnym, w połowie 2018 r. została rozpoczęta budowa pierwszego budynku ze 142 mieszkaniami. W bieżącym roku obrotowym planowane jest natomiast rozpoczęcie procesu zagospodarowywania kolejnych kwartałów celem pełnego wykorzystania potencjału nieruchomości o całkowitej powierzchni 27 ha, zgodnie z wydanymi do końca stycznia 2019 r. ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy dla kolejnych budynków.

W przypadku inwestycji „Mennica Legacy Tower” – nowoczesnego centrum biznesowego na warszawskiej Woli – zakończyła się komercjalizacja inwestycji w ramach spółki Mennica Towers GGH MT Sp. z o.o. S.K.A., w której Grupa Mennicy oraz deweloper Golub GetHouse mają po 50% udziałów kapitałowych.
 

Dodatkowe informacje: 
Kamila Bidzińska