Bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem

17 września 2019

Każdy, kto rozpoczyna przygodę z inwestycjami musi pamiętać, że nie istnieje żaden produkt finansowy, który pozwalałby na bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem. Dostępne są jednak sposoby pomnażania kapitału, które wiążą się z relatywnie niewielkim ryzykiem, a jednocześnie dają duże szanse na uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu. Jednym z nich jest inwestycja w złoto fizyczne.

Praktycznie każdego dnia napływają na rynki zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Część ma niewielkie znaczenie dla cen surowców, walut czy instrumentów finansowych, inne natomiast, są w stanie wywołać wśród inwestorów wielką euforię lub wprost przeciwnie – panikę i masową wyprzedaż aktywów. W tak zmiennych warunkach nawet względnie bezpieczne inwestycje, jak zakup wybranych obligacji czy jednostek funduszu pieniężnego, mogą przynosić przejściowe straty. Dlatego też, na relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne i zarazem satysfakcjonujące zyski można liczyć tylko wówczas, gdy inwestycja ma charakter długoterminowy.

Bezpieczne inwestowanie w złoto – tylko w długim horyzoncie inwestycyjnym

O ile w perspektywie kilku tygodni czy nawet miesięcy ceny złota mogą spadać, tak w długim horyzoncie czasowym sukcesywnie rosną – potwierdzają to dane historyczne, z których wynika, że w ostatnich piętnastu latach (okres 2005-2019) wzrosły one aż trzykrotnie. To szczególnie nie dziwi, bo złoto stanowi przede wszystkim dobry sposób na zabezpieczenie oszczędności przed inflacją, a także jest bezpieczną przystanią dla kapitału w okresie niepewności na rynkach. W tych rolach sprawdza się dzięki swoim unikalnym, niedostępnym w przypadku żadnych innych produktów inwestycyjnych, właściwościom.

Bezpieczne inwestycje: przewagi złota nad innymi sposobami inwestowania

W przeciwieństwie do pozostałych surowców, akcji czy pieniądza papierowego, złoto pełni funkcję swego rodzaju ogólnoświatowej waluty i jest fizycznym nośnikiem wartości. Poza tym, nie jest ono zależne od żadnej instytucji (która mogłaby np. zbankrutować i doprowadzić do masowej wyprzedaży kruszcu), a przy tym jego zasoby są ograniczone. Złoto pozwala również zabezpieczyć się na wypadek skrajnie niebezpiecznych sytuacji, jak wybuch wojny czy bankructwo kraju – wówczas można je bez problemu zabrać ze sobą i wyjechać w bezpieczniejsze rejony. Zakup złota można zatem traktować nie tylko jako lokatę kapitału, ale również formę ochrony przed różnego rodzaju zagrożeniami, które mogłyby doprowadzić do utraty bezpieczeństwa finansowego.

Jak bezpiecznie inwestować w złoto?

Bezpieczne inwestowanie jest możliwe wyłącznie w przypadku złota fizycznego, czyli tego, którego zalety przedstawiono powyżej. W złoto można jednak inwestować również w sposób pośredni: kupując akcje spółek zajmujących się jego wydobyciem lub przetwarzaniem, firm jubilerskich, mennic, jak również lokując środki w funduszach inwestycyjnych lub innych instrumentach z ekspozycją na ceny złota. Wspomniane rozwiązania nie są jednak bezpiecznymi inwestycjami i nie mają nic wspólnego z zaletami złota w postaci fizycznej. To inwestycje o spekulacyjnym charakterze, których zyskowność zależy od długiej listy czynników.

Bezpieczne inwestycje dla każdego: złote sztabki i monety bulionowe

Złoto znajduje zastosowanie w medycynie, elektronice, kosmetyce, budownictwie czy jubilerstwie. Jeśli chodzi natomiast o inwestowanie w ten kruszec, to służą do tego specjalne produkty (złoto inwestycyjne), takie jak złote sztabki czy monety bulionowe. Te pierwsze wytwarzane są ze złota o próbie 999 lub ewentualnie 995 (czyli ze stopu zawierającego 99,9% lub 99,5% czystego złota) i mają najczęściej masę od jednego do tysiąca gramów. Monety bulionowe wykonywane są ze złota o próbie 900 lub wyższej, ale posiadają dodatkowo walory kolekcjonerskie i artystyczne – dlatego zwykle kosztują więcej, niż sztabki z identyczną zawartością złota. Niezależnie o których produktach mowa, najtańsze z nich kosztują znacznie poniżej tysiąca złotych. Bezpieczne inwestowanie w złoto jest zatem dostępne także dla osób, które zgromadziły stosunkowo niewielkie oszczędności.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Już od dobrych kilku lat na światowych rynkach giełdowych trwa hossa, a gospodarki znajdują się w fazie  wzrostu – od tego czasu ceny złota poruszają się w trendzie bocznym. Taki stan nie będzie trwał jednak w nieskończoność, o czym przypominają eksperci ekonomiczni. W ocenie wielu z nich już teraz można dostrzec wyraźne sygnały świadczące o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym i możliwości wystąpienia głębokiej korekty na rynkach finansowych. Jeśli ich przewidywania się sprawdzą, wzrośnie prawdopodobieństwo wyraźnego wzrostu cen złota – gdy bowiem słabną giełdy, kapitał przepływa do bezpiecznych inwestycji.