Podstawowe błędy przy inwestowaniu w złoto i inne kruszce

24 stycznia 2017

Inwestycja w złoto przez wielu inwestorów traktowana jest jako jedna z najbezpieczniejszych form lokowania nadwyżek pieniężnych. Niewątpliwie wiele w tym prawy, jednak, jak każda inwestycja, tak również ta w szlachetny kruszec niesie za sobą pewne ryzyko.

Sposobem na jego zminimalizowanie jest unikanie najczęstszych błędów popełnianych przez inwestorów. W związku z tym, o czym należy pamiętać, by inwestowanie w złoto przyniosło możliwie najwyższą stopę zwrotu i spełniało swój cel?

Wprawdzie człowiek najszybciej i najskuteczniej uczy się na własnych błędach, jednak  popełnianie ich, szczególnie w kontekście inwestycji ,może okazać się niezwykle bolesne. Utrata znacznej części oszczędności może skutecznie zniechęcić do dalszego inwestowania, dlatego warto pamiętać o postępowaniu w zgodzie z poniższymi wskazówkami.

Inwestycja w kruszce to przede wszystkim ochrona kapitału

Inwestycja w kruszce to doskonały sposób na dywersyfikację portfela i uniezależnienie się od różnych zawirowań i niespodziewanych wydarzeń na rynkach finansowych. Nie należy zatem traktować jej jako sposobu na szybkie wypracowanie satysfakcjonującego zysku. Obieranie spekulacyjnej strategii, szczególnie w przypadku niedoświadczonych inwestorów, bardzo często okazuje się zgubne w skutkach.

Złoto to inwestycja długoterminowa

Mając na uwadze fakt, iż celem inwestycji w kruszce jest przede wszystkim ochrona zgromadzonego majątku, nie należy jej postrzegać jako inwestycji krótkoterminowej. Tyczy się to przede wszystkim drobnych inwestorów, którzy nie są w stanie jednorazowo dokonać zakupu złota o znacznej wartości.

Budowa podstaw

Przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek inwestycji, warto się odpowiednio do niej przygotować. Etapem poprzedzającym zakup złota powinno zatem być zdobycie przynajmniej podstawowej wiedzy na temat kruszcu, dostępnych możliwości inwestycji oraz miejsc, w których najrozsądniej jest je kupować. Gruntowne przygotowanie oraz znajomość czynników, które wpływają na cenę złota niewątpliwie pozwolą uniknąć szeregu niepotrzebnych błędów.

Jaka zależność występuje pomiędzy dolarem amerykańskim a kursem złota

Wybór właściwej strategii inwestycyjnej

Dobry inwestor to m.in. dobry obserwator. Śledząc notowania cen złota, można wybrać optymalny moment na inwestycję i tym samym już na starcie zapewnić sobie bardzo korzystną „pozycję wyjściową”. Niestety, precyzyjne rozpoznawanie tzw. dołków nie jest prostym zadaniem. Z tego też względu w przypadku początkujących inwestorów znacznie lepiej sprawdza się systematyczne inwestowanie w niewielką ilości złota. Pozwala to nie tylko wyeliminować problem ze zgromadzeniem odpowiedniego kapitału na zakup kruszcu, ale też wykorzystać doskonale znaną inwestorom giełdowym strategię uśrednionej ceny zakupu.

Tylko fizyczne złoto

Inwestycja w kruszce może być zrealizowana na kilka różnych sposobów, jednak zdecydowanie najrozsądniejszym działaniem dla inwestora będzie zakup złota w fizycznej postaci. Tak zwane złoto papierowe lub wszelkiego rodzaju produkty oszczędnościowe, których stopa zwrotu powiązana jest z bieżącym kursem złota, nie stanowią najbezpieczniejszego rozwiązania. W pewnym stopniu przeczą też samej idei inwestowania w złoto, która ma na celu zabezpieczenie majątku i uniezależnienie się od zawirowań na giełdach.  

O dostępnych formach inwestowania w złoto możecie przeczytać również tutaj.

Inwestor unika numizmatów i biżuterii

Zakup złota w fizycznej postaci to zdecydowanie najlepsza forma inwestycji w szlachetny kruszec, jednak i od tej zasady obowiązują pewne wyjątki. Mowa o złotej biżuterii, która za względu na swą wartość użytkową wyceniana jest nieco inaczej aniżeli sztabki czy monety. Wartość kruszcu użytego do produkcji biżuterii stanowi zaledwie kilkadziesiąt procent ceny biżuterii. Analogiczną zależność zaobserwować można w kontekście monet kolekcjonerskich. Zakup numizmatów rządzi się swoimi prawami. Dobrą inwestycją będą zdecydowanie monety wiekowe, niezwykle rzadkie. Współczesne monety kolekcjonerskie to nie najlepsze rozwiązanie dla osób, które zamierzają inwestować w złoty kruszec.  

Zakup w autoryzowanych punktach sprzedaży

Istotny wpływ na rentowność inwestycji ma niewątpliwie cena, po jakiej dokonuje się zakupu złota. Szczególnie konkurencyjne oferty nierzadko budzą wiele podejrzeń tyczących się autentyczności kruszcu oraz wiarygodności samego oferenta. Zakup kruszcu w dobrej cenie od podejrzanego sprzedawcy jest jednoznaczny z akceptacją niemałego ryzyka i tym samym możliwości utraty wszystkich inwestowanych pieniędzy. Nie dysponując niezbędną wiedzą i zdolnością rozróżniania złota od tombaku czy innych imitacji, nie warto podejmować tak wielkiego ryzyka.

Kierując się powyższymi radami można uniknąć wielu nietrafionych decyzji i zmniejszyć tym samym ryzyko zakupu kruszcu nieautentycznego, w przesadnie wysokiej cenie bądź postaci, która nie stanowi zbyt rozsądnego wyboru z ekonomicznego punktu widzenia. By jednak inwestowanie w kruszce przyniosło możliwie największe korzyści, warto zadbać uprzednio o zdobycie niezbędnej wiedzy i odpowiednie przygotowanie się do zakupu.