Jak kupić anonimowo złoto inwestycyjne?

11 sierpnia 2021

Zakup złota inwestycyjnego ma sens – jest zabezpieczeniem przed inflacją, a poza tym dodanie złota do portfela inwestycyjnego dywersyfikuje go. Coraz więcej inwestorów decyduje się na anonimowy zakup złota. Dlaczego? Jak kupić złoto anonimowo i czy jest to legalne?

Złoto inwestycyjne to złoto w postaci sztabek o próbie co najmniej 995, a także złote monety wybite po 1800 roku i o próbie min. 900, które są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia i są sprzedawane po cenie nieprzekraczającej 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie. Sztabki i monety mają wysoką zawartość złota – od niej zależna jest ich wartość. Zazwyczaj nie mają nominału. Ich nakład jest nieograniczony. Nie mają wartości kolekcjonerskiej – z wyjątkiem niektórych monet bulionowych. Złoto inwestycyjne jest zwolnione z podatku VAT, więc jest traktowane nie jako surowiec, lecz waluta.

Dlaczego warto kupić złoto inwestycyjne?

Złoto nie traci na wartości nawet w czasie niepewności geopolitycznej, dlatego jest najpewniejszym rodzajem inwestycji. Zyskuje wartość podczas inflacji, konfliktów zbrojnych i wtedy, gdy gospodarka jest niestabilna. Ponadto dywersyfikuje portfel inwestycyjny. Warto posiadać także inwestycje niezwiązane z akcjami i innymi instrumentami finansowymi. Dodając złoto do swojego portfela można osiągnąć wyższe stopy zwrotu przy mniejszym ryzyku. 

Inwestowanie w złoto ma też swoje wady, takie jak brak dywidend i odsetek, które zapewniają inne inwestycje. 

Kupując złoto, warto pamiętać o tym co ma wpływ na jego cenę w Polsce. Są to cena kruszcu na giełdach światowych oraz kurs dolara amerykańskiego do złotówki – notowania złota są podawane w dolarach. 

Coraz więcej inwestorów chce kupować złoto bez podawania swoich danych personalnych. Jak kupić złoto anonimowo? Dlaczego zakup powinien być anonimowy?

Dlaczego inwestorom opłaca się anonimowy zakup złota?

Anonimowy zakup złota jest coraz popularniejszy z racji panującej polityki zerowych stóp procentowych, inflacji oraz malejącego zaufania do państwa. Może uchronić inwestora przed zmianami w prawie oraz zmieniającymi się stosunkami społeczno-gospodarczo-politycznymi. Chodzi tutaj głównie o ryzyko wprowadzenia podatków majątkowych. Podatek majątkowy miałby być płacony od przetrzymywanych oszczędności. Anonimowe posiadanie złota daje kontrolę i bezpieczeństwo oszczędności. 

Czy anonimowy zakup złota jest legalny?

Zgodnie z art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług obrót złotem inwestycyjnym jest zwolniony z podatku VAT. W związku z tym o zakupie złota nie dowie się urząd skarbowy. Jednak nie znaczy to, że kupno złota może być anonimowe. Sprzedawcy złota są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży kruszców – wynika to z art. 125 w związki z art. 109 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy. Ewidencja taka powinna zawierać dane dotyczące nabywcy umożliwiające jego identyfikację. Poza tym taka teza została postawiona również w uchwale zarządu NBP z 23 czerwca 2016 roku: „Odbiorcy indywidualni nabywający złote monety, o których mowa w ust. 3, zobowiązani są do podania danych umożliwiających ich identyfikację, tj. w szczególności: imienia, nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nieposiadających numeru PESEL – imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość tych odbiorców”.

Zatem każdy zakup złota wiąże się z obowiązkiem podania danych osobowych nabywcy, więc legalny anonimowy zakup nie jest możliwy.