Jak kupić złoto?

12 maja 2017

Złoto jako uniwersalny pieniądz stanowi doskonałe uzupełnienie każdego portfela inwestycyjnego. Pozwala na jego skuteczną dywersyfikację i przynajmniej częściowe uniezależnienie od zawirowań na światowych giełdach. O ile sama idea inwestycji w złoto przemawia do inwestorów, o tyle wielu z nich nie orientuje się w dostępnych formach inwestycji w szlachetny kruszec oraz miejscach, w których można bezpiecznie dokonać jego zakupu. Jak zabrać się za inwestowanie w złoto?

Jak kupić złoto?

Wbrew pozorom inwestycja w złoto nie ogranicza się jedynie do zakupu sztabki złota lub monety bulionowej. W złoto można bowiem inwestować na kilka innych sposobów. Złoto w fizycznej postaci jest niewątpliwie najpewniejszą i najchętniej wybieraną przez inwestorów formą inwestycji, jednak nie jedyną. Tzw. „papierowe złoto” również cieszy się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów. Inwestycja taka wymaga jednak posiadania wiedzy na temat rynków finansowych, w tym krótko- i długoterminowych instrumentów finansowych.

Wśród dostępnych form inwestycji w złoto wymienia się m. in. inwestycję w:

 • złoto w fizycznej postaci (sztabki, monety bulionowe);
 • lokaty w złoto;
 • fundusze inwestycyjne związane z rynkiem złota;
 • akcje firm zajmujących się produkcją lub przetwarzaniem złota;
 • instrumenty pochodne (opcje, kontrakty terminowe).
   

Każdy z wymienionych powyżej sposobów inwestowania w szlachetny kruszec ma swoje wady i zalety. Przed dokonaniem wyboru któregokolwiek z nich, warto dobrze zapoznać się z przypisanymi mu korzyściami oraz poziomem ryzyka.

Gdzie kupić złoto?

W zależności od wybranej formy inwestowania w złoto, inne będą strony kontraktu. W przypadku inwestowania w złoto papierowe, warto zapoznać się z ofertami banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz platform forexowych.

Złoto w fizycznej postaci można kupić w wielu miejscach. Należy jednak być bardzo ostrożnym, gdyż zakup podrobionego złota może okazać się bardzo kosztownym błędem. Mając na uwadze powyższe, rozsądnie jest kupować złoto wyłącznie od renomowanych, działających na dużą skalę dealerów, takich jakMennica Polskia. Oferenci generujący duży obrót mają możliwość zaoferowania konkurencyjnych cen, a ponadto nie uciekają się do tanich sztuczek, które mogą doprowadzić do utraty wiarygodności w oczach klientów. Potencjalne oszczędności wynikające z zakupu kruszcu u nieznanego dealera mogą się okazać niewspółmierne z poziomem ryzyka towarzyszącym takiej transakcji.

Wielu inwestorów dokonując oceny dystrybutora zwraca bowiem uwagę na cztery podstawowe elementy: cenę i dostępność kruszcu, a także zaufanie i szybkość przeprowadzenia transakcji.    

Dlaczego warto inwestować w złoto?

Inwestowanie w złoto to dla wielu osób element strategii dywersyfikacyjnej. Różnicowanie aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego pozwala na obniżenie ryzyka oraz częściowe uniezależnienie się od turbulencji na światowych giełdach. Wydarzenia tego rodzaju powodowane są zwykle przez kryzysy walutowe, zachowawczą politykę banków centralnych bądź inne wydarzenia o charakterze społeczno-ekonomicznym. Złoto jako uniwersalny pieniądz zyskuje na wartości w momencie, gdy światowe indeksy wkraczają w fazę istotnych spadków. Obawiający się o utratę zainwestowanego na giełdzie majątku inwestorzy wycofują się z rynku i lokują odzyskane środki w złocie, co prowadzi do wzrostu jego ceny. Jest to jeden z powodów, dla których włączenie złota do portfela inwestycyjnego uważane jest wręcz za konieczność. Dlaczego jeszcze warto inwestować w szlachetny kruszec? Powodów jest wiele, w tym

 • skuteczne zabezpieczenie przed inflacją;
 • odwrotna korelacja z poziomem stóp procentowych;
 • odwrotna korelacja z dolarem amerykańskim;
 • ograniczona dostępność kruszcu;
 • stale rosnący popyt.
   

Złoto jest zatem nie tylko powszechnie akceptowanym aktywem i doskonałym sposobem na zabezpieczenie posiadanego majątku, ale również inwestycję z dużym potencjałem.