Kiedy najlepiej sprzedać złoto?

27 sierpnia 2020

Złote sztabki i monety bulionowe odznaczają się wysoką płynnością, tak więc sprzedaż złota w takiej postaci nikomu nie powinna przysporzyć trudności. Inwestorzy często zastanawiają się jednak, nie jak i gdzie sprzedać złoto, ale w którym konkretnie momencie.

W sierpniu 2020 roku cena złota osiągnęła najwyższy w historii poziom – ponad 2000 dolarów amerykańskich, czyli blisko 7700 złotych. Bicie rekordów cenowych dla części inwestorów może stanowić sygnał do zakupu danego aktywa i sugerować kontynuację trendu wzrostowego. Inni mogą natomiast postrzegać to jako znak, że na rynku jest drogo i że warto pomyśleć raczej o zamknięciu inwestycji. Kto ma rację? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, podobnie jest z pytaniem, kiedy i jak sprzedać złoto, aby uzyskać możliwie najwyższe zyski. Poniższe rozważania powinny jednak przybliżyć inwestora do samodzielnego rozstrzygnięcia tych kwestii, i tym samym znalezienia dobrego momentu na sprzedaż złota.

Najlepszy moment na sprzedaż złota – nie istnieje?

Trzeba mieć świadomość, że znalezienie najlepszego momentu na sprzedaż złota jest trudne, a w zasadzie niemożliwe. Nikt nie jest bowiem w stanie przewidzieć, ile dokładnie będzie kosztował kruszec za miesiąc, rok czy dziesięć lat. Inwestor może z zadowoleniem zamknąć inwestycję w złoto, gdy uzyska stopę zwrotu na poziomie na przykład 50 procent. Tylko czy nadal będzie nią usatysfakcjonowany, jeśli zaraz po tym na rynku rozpocznie się hossa i „ominą” go kolejne, kilkudziesięcioprocentowe zyski?

Kiedy nie sprzedawać złota?

Jak pokazują historyczne notowania złota, w długim terminie jego cena sukcesywnie rośnie, ale w zależności od okresu skala tego wzrostu może być różna. Od początku 2005 roku do sierpnia 2020 roku cena jednej uncji złota wzrosła z około 1300 do niespełna 7700 złotych, czyli blisko sześciokrotnie. Z drugiej strony, w tym okresie zdarzały się długie miesiące, a nawet lata, w których złoto traciło na wartości. Było to przede wszystkim w czasie, gdy ze względu na świetną koniunkturę gospodarczą kapitał napływał na bardziej ryzykowne rynki, w tym przede wszystkim rynek akcji. Wydaje się zatem, że najgorszym momentem na sprzedaż złota jest czas, w którym gospodarka się rozwija, a na rynkach finansowych panuje optymizm.

Jak sprzedać złoto? – tylko z zyskiem

Jak sugeruje powyższy fragment, na wybór momentu sprzedaży złota duży wpływ będzie miał często moment jego zakupu. Inwestor, który nabył złote sztabki lub monety bulionowe, gdy uncja złota kosztowała na przykład 5000 zł może być zainteresowany sprzedażą swoich produktów po wzroście ceny do 7500 zł. Co do zasady nie powinien ich jednak sprzedawać ze stratą, przy kursie na poziomie na przykład 4000 zł. Zdarza się, że kruszec traci na wartości nawet przez kilka lat, ale historia pokazuje, że prędzej czy później przebija wcześniejsze szczyty cenowe i przynosi zysk. Dlatego sprzedaż złota ze stratą warto rozważyć jedynie wówczas, gdy ulokowane w nim oszczędności z jakiegoś względu są pilnie potrzebne.

A może sprzedaż złota „na raty”?

Najwięksi miłośnicy złota uważają, że kruszcu nie należy sprzedawać w ogóle, bowiem w dłuższym terminie stanowi jedyną bezpieczną przystań dla kapitału. Inni inwestorzy uważają, że najlepiej jest sprecyzować swoje oczekiwania, co do wielkości zysku i upłynnić zasoby, gdy cel ten zostanie osiągnięty. Godnym rozważenia rozwiązaniem może okazać się modyfikacja tego drugiego podejścia, czyli sprzedaż złota „na raty”.

Gdy inwestycja przynosi już satysfakcjonujący zysk i inwestor myśli o jej spieniężeniu (bo na przykład potrzebuje środków na zakup mieszkania), może sprzedać swoje zasoby w ramach kilku transakcji, zawieranych w odstępie kilku tygodni lub miesięcy. W ten sposób zabezpieczy się na wypadek większych wahań rynkowych i uniknie sprzedaży złota po przypadkowej cenie.

Ważny głos ekspertów

W praktyce, wielu początkującym inwestorom często trudno jest określić zarówno horyzont czasowy inwestycji, jak i oczekiwaną stopę zwrotu. Dlatego chcąc wybrać dobry moment na sprzedaż złota powinni wziąć pod uwagę głosy ekspertów. Dobrze, jeśli z pomocą specjalistycznych serwisów i programów poświęconych finansom, rozeznają się w bieżącej sytuacji na rynku oraz jego perspektywach. Muszą tylko pamiętać, aby wziąć pod uwagę opinie różnych specjalistów, a także to, że nawet najlepsi z nich mogą się mylić w swoich przewidywaniach.