Podatki od zakupu złota i srebra

22 lipca 2020

Inwestując w metale szlachetne trzeba pamiętać o związanych z tym skutkach podatkowych. Chodzi tu nie tylko o ewentualny podatek od sprzedaży złota lub srebra, ale również inne zobowiązania publicznoprawne.

W przypadku takich popularnych form inwestowania, jak lokaty terminowe, akcje, czy obligacje zrozumienie kwestii podatkowych nie przysparza większych trudności. Pojawia się tu jeden rodzaj zobowiązania, 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, zwany też podatkiem Belki, który jest naliczany od różnicy pomiędzy przychodem z inwestycji, a zainwestowaną kwotą. Inaczej przedstawia się natomiast kwestia podatku od sprzedaży złota i srebra inwestycyjnego, czyli na przykład sztabek, czy monet bulionowych. Dodatkowo, w kontekście takich produktów mogą znaleźć zastosowanie przepisy Ustawy o podatku VAT oraz Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto zatem zapoznać się z krótkim poradnikiem podatkowym, który odnosi się do inwestowania w metale szlachetne przez osoby prywatne.

Srebro i złoto – podatek VAT

Inwestując w metale szlachetne koniecznie trzeba zwrócić uwagę na przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług. Wynika z nich, że złoto inwestycyjne powinno być traktowane nie jako surowiec, lecz waluta, natomiast srebro inwestycyjne – jako tak zwany przedmiot kolekcjonerski. Oznacza to, że o ile sztabki złota i złote monety bulionowe nie są obarczone podatkiem VAT, tak już nabywając ich odpowiedniki wykonane ze srebra trzeba zapłacić cenę powiększoną o 23-procentowy podatek VAT.

Należy podkreślić, że podatkiem VAT nie są obarczone jedynie te produkty wykonane ze złota, które spełniają wskazane w ustawie kryteria. Mowa tu zatem wyłącznie o sztabkach wyprodukowanych z czystego złota (o próbie co najmniej 995), a także monetach bulionowych posiadających następujące cechy:

  • wykonanie ze złota próby co najmniej 900,
  • rok produkcji późniejszy niż 1800,
  • status legalnego środka płatniczego w kraju pochodzenia,
  • zbycie po cenie nie wyższej, niż 80 procent rynkowej wartości kruszcu zawartego w monecie.

Wszystkie inne przedmioty wykonane ze złota, czyli między innymi biżuteria, nie są złotem inwestycyjnym i tym samym podlegają podatkowi VAT.

Sprzedaż złota – podatek dochodowy

W przypadku złota i srebra inwestycyjnego może pojawić się dodatkowo wymóg zapłacenia podatku dochodowego. W końcu ich zakup można potraktować jako formę inwestycji, która ma określony horyzont czasowy i jest podejmowana w celu osiągnięcia zysku. Jeśli zatem cena sprzedaży przewyższa cenę zakupu danego produktu, można byłoby spodziewać się naliczenia 19-procentowego podatku Belki, albo ewentualnie rozliczenia inwestycji na zasadach ogólnych. Dla osób prywatnych przepisy nie są jednak tak restrykcyjne – okazuje się, że intencją nabywcy złota może być chęć nie tyle osiągnięcia zysku, co przechowywania majątku.

Zgodnie z przepisami oraz interpretacjami urzędów skarbowych, złoto inwestycyjne można uznać za formę przechowywania kapitału, ale pod warunkiem, że jego sprzedaż nie nastąpi przed upływem określonego terminu. W praktyce przyjmuje się, że podatku dochodowego nie trzeba płacić wówczas, gdy zbycie złotej sztabki lub monety następuje po upływie co najmniej pół roku od jej zakupu. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku sztabek srebra oraz srebrnych monet bulionowych.

Należy podkreślić, że stosowanie wspomnianego podejścia stanowi powszechną praktykę, ale w razie jakichkolwiek wątpliwości co do konieczności zapłacenia podatku, najlepiej jest wystąpić o indywidualną interpretację podatkową.

Podatek od sprzedaży złota lub srebra, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych

Osoby fizyczne, które inwestują w złoto lub srebro poza działalnością gospodarczą, muszą liczyć się również z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisami, jeśli cena sztabki lub monety bulionowej przekracza 1000 zł, konieczne jest uregulowanie takiego zobowiązania. Obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na nabywcy i wynosi 2 proc. wartości transakcji.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Powyższe skutki podatkowe inwestowania w złoto i srebro dotyczą wyłącznie jego postaci fizycznej. W przypadku tak zwanej „papierowej” inwestycji w złoto, czyli na przykład zakupu certyfikatów funduszu inwestującego w kruszec, czy też akcji producenta złota, wygenerowany zysk zostanie pomniejszony o 19-procentowy podatek Belki. Warto zatem zauważyć, że jeśli tylko złota sztabka lub moneta bulionowa są przechowywane przez minimum pół roku, to inwestor nie musi liczyć się z żadnym zobowiązaniem podatkowym. Natomiast srebro, ze względu na naliczany podatek VAT, wypada pod tym względem nieco mniej korzystnie.