Próby srebra

1 września 2016

Różnego rodzaju wydarzenia gospodarcze, kryzysy ekonomiczne czy zawirowania polityczne sprawiają, że wielu przedsiębiorców traci zainteresowanie giełdą i zwraca się ku inwestycjom, które od wieków uważane są za ostoję bezpieczeństwa. Mowa oczywiście o inwestycji w metale szlachetne, które zarówno setki lat temu i dziś cieszą się niesłabnącą popularnością.

Ich zakup pozwala bowiem skutecznie utrzymać wartość zgromadzonego majątku i przetrwać niestabilne gospodarczo czasy. Zdecydowanie  najpopularniejszym kruszcem wśród inwestorów jest złoto. Nie oznacza to jednak, że srebro nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Wręcz przeciwnie. Inwestorzy coraz chętniej inwestują w srebro, upatrując w tym kruszcu szansę na ponadprzeciętne zyski.

Decydując się na włączenie srebra do swojego portfela inwestycyjnego, warto uprzednio zorientować się, jakie są perspektywy, jakie są sposoby inwestowania w srebro (zdecydowanie najbezpieczniejsza forma to wybór srebra w postaci fizycznej) oraz gdzie najlepiej zaopatrzyć się w kruszec/papiery wartościowe.

Niezbędne jest również zrozumienie podstawowych pojęć, które wiążą się ze srebrem. Konieczne jest chociażby zrozumienie, czym jest próba srebra i znak probierczy. Wiedza taka niewątpliwie uchroni inwestora przed podjęciem niewłaściwej decyzji i przekreśleniem jego szans na realizację założonego celu inwestycyjnego.

Próba srebra, czyli…

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z inwestycją w kruszce jest znajomość pojęcia próby. Podobnie jak w przypadku złota, próba oznacza tu zawartość czystego kruszcu w stopie. Dlaczego przedmiotem zakupu nie jest wyrób wykonany w całości z kruszcu? Powód jest bardzo prozaiczny. Złota oraz srebro to materiały niezwykle miękkie, dlatego też domieszkowanie ich innymi metalami jest wręcz konieczne w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Próba srebra jest wyrażoną w promilach zawartością srebra w stopie. Na przykład srebro próby 600 zawiera 60% czystego kruszcu. Im wyższa próba, tym wyższa zawartość kruszcu i tym samym wyższa jego wartość. Rosnące zainteresowanie srebrem i srebrnymi wyrobami stosunkowo szybko wymusiło wprowadzenie standaryzacji i systemu znakowania. Działanie to miało na celu ułatwienie wyceny produktów wykonanych ze srebra oraz zabezpieczenie interesów klientów zainteresowanych ich zakupem.

Na przestrzeni wieków standardy zmieniały się wielokrotnie, co po części związane jest z burzliwą historią państwa polskiego, okresem zaborów i przejmowaniem cech probierczych przez nowe władze. Obecnie obowiązujące standardy zaczęły kształtować się w 1986 roku. Obejmują 4 próby srebra:

  • Próba 800 (80,0% zawartości czystego srebra);
  • Próba 830 (83,0% zawartości czystego srebra);
  • Próba 875 (87,5% zawartości czystego srebra);
  • Próba 925 (92,5% zawartości czystego srebra).
     

Cechy probiercze

Ogromna większość srebrnych wyrobów opatrzona jest mniej lub bardziej tajemniczymi oznaczeniami. Są one najczęściej niewielkie i umiejscowione w mało eksponowanych miejscach. Z reguły są to obowiązkowo nadawane cechy probiercze. Szczegółowe wymagania dla wyrobów wykonanych z metali szlachetnych, opisy i graficzne wizerunki cech probierczych, wzory świadectw badania, a także sposoby znakowania szczegółowo opisuje Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych.

Cechy probiercze, będące prawnie chronionymi znakami urzędowymi, potwierdzają zawartość metalu szlachetnego w stopie. Bez uprzedniego badania, wykonanego przez Urząd Probierczy, jakiekolwiek wyroby z metali szlachetnych (poza wyrobami złotymi o masie poniżej 1g i wyrobami srebrnymi o masie poniżej 5g) nie mogą być dopuszczone do obrotu handlowego.

Inne oznaczenia pojawiające się na srebrach

Prócz wymaganych przepisami cech probierczych na wyrobach ze srebra pojawiają się również inne oznaczenia. Pierwsze z nich zastosowano już w średniowieczu. Miały za zadanie potwierdzać autentyczność wyrobu oraz ułatwiać identyfikację cechu rzemieślniczego, który odpowiadał za stworzenie konkretnego wyrobu. Z biegiem lat symbole cechów rzemieślniczych zastąpione zostały przez znaki firmowe, warsztatowe bądź też inicjały złotników.

Wiele zabytkowych sreber oznaczano dodatkowo znakami miejskimi. Na ich podstawie, a także na podstawie naniesionych znaków probierczych, można określić datę oraz miejsce powstania konkretnego wyrobu. Zadanie to jest jeszcze bardziej ułatwione w przypadku sreber uzupełnionych tzw. datownikiem. Pierwsze tego typu oznaczenia pojawiły się jednak dopiero w połowie XVII wieku.  

Dlaczego warto inwestować w srebro?

Inwestycja w złoto od wieków uznawana jest za jedyną skuteczną receptę na przetrwanie ciężkich czasów. Dopiero w drugiej kolejności zainteresowanie ludności koncentruje się na srebrze. Z tego też względu rynek złota jest zdecydowanie większy aniżeli rynek srebra. Ułatwia to wprawdzie manipulowanie jego ceną, co stanowi pewne ryzyko, jednak mimo wszystko inwestycja w srebro ma wiele zalet. Do najważniejszych należą:

  • Ograniczone zasoby

Srebro, podobnie jak złoto, występuje w przyrodzie w ograniczonej ilości. Zasoby srebra są wprawdzie kilkunastokrotnie większe, jednak jest ono intensywnie i bezpowrotnie zużywane przez przemysł. Tymczasem niemalże 90% dotychczas wydobytego złota wciąż pozostaje w obiegu.

  • Dobre perspektywy

Kurczące się zasoby srebra, stosunkowo niewielki rynek oraz brak rezerw srebra w wielu bankach centralnych sprawiają, że stopy zwrotu realizowane przez inwestorów wybierających srebro, pozostają bardzo satysfakcjonujące. Co więcej, perspektywy na najbliższe lata są jeszcze bardziej obiecujące.

  • Ponadprzeciętne wzrosty

Analiza historycznych trendów jasno wskazuje, że w przypadku gospodarczych zawirowań cena srebra reaguje znacznie później niż cena złota. Charakterystyczne jest również to, że reakcja ta jest znacznie bardziej gwałtowna – w przypadku hossy wywołuje wśród inwestorów falę radości, jednak w okresie korekty, spadki w cenach kruszcu mogą okazać się znaczące i niezwykle dotkliwe.