Monety niepodległościowe

9 listopada 2018

W roku 2018 wypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. By uczcić ten wyjątkowy jubileusz, Mennica Polska przygotowała serię monet upamiętniających to wydarzenie.

Polska pod zaborami

W roku 1795 trzy mocarstwa, czyli Rosja, Austria i Niemcy, dokonały ostatniego, III rozbioru Rzeczypospolitej, dzieląc między siebie terytorium uszczuplone już podczas I i II rozbioru. W wyniku tych wydarzeń Polska zniknęła z mapy Europy. Niewola i walki o odzyskanie suwerenności trwała ponad sto lat. Mówiąc o tym okresie, należy wspomnieć takie wydarzenia, jak wojny napoleońskie (1803–1815 r.), powstanie listopadowe (1830– 1831 r.) i powstanie styczniowe (1863–1864 r.). Jednak dopiero wybuch I wojny światowej, w którą zaangażowane były trzy państwa zaborcze, otworzył drogę do odzyskania suwerenności. Kończący I wojnę światową rozejm między Niemcami a państwami ententy został podpisany 11 listopada 1918 roku w wagonie kolejowym w Compiègne, a artykuł XII tego dokumentu zakładał ewakuację wojsk niemieckich z terenu Austro-Węgier i byłego Imperium Rosyjskiego, a więc także z ziem polskich.

Święto Niepodległości

10 listopada 1918 r. do Warszawy powrócił zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski, a 11 listopada Rada Regencyjna, czyli organ pełniący funkcję tymczasowego rządu odradzającego się państwa, przekazała mu władzę zwierzchnią nad wojskiem. W nocy 11 listopada rozbrojony został niemiecki garnizon stacjonujący w stolicy. Właśnie ta data uważana jest za symboliczny moment odzyskania niepodległości, chociaż tak naprawdę stanowiła dopiero początek długotrwałego i skomplikowanego procesu odradzania się wolnej Polski. W roku 1937 dzień 11 listopada ustanowiony został Świętem Niepodległości, upamiętniającym odzyskanie suwerenności po trwających 123 lata zaborach. Święto to zostało zniesione po zakończeniu II wojny światowej przez Krajową Radę Narodową, a następnie, w okresie transformacji ustrojowej, przywrócone ustawą z 1989 roku i obchodzone jest do dziś.

Monety niepodległościowe

Aby uczcić przypadającą w 2018 roku setną rocznicę odzyskania niepodległości, Mennica Polska poszerzyła swoją ofertę o pamiątkowe sztabki i monety bulionowe. Monety bulionowe „100-lecie Odzyskania Niepodległości” wybite zostały ze złota najwyższej próby – 999,9. Na rewersie znajdują się dwa nałożone na siebie wizerunki orła – współczesna oraz historyczna wersja godła państwowego. Na rewersie umieszczone są dwie daty: 1918 oraz 2018, a na otoku znajduje się pamiątkowy napis o treści „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Monety emitowane są przez Niue Island, dlatego zgodnie z menniczymi standardami na awersie znajduje się wizerunek królowej Wielkiej Brytanii – Elżbiety II. Monety bulionowe dostępne są w trzech wersjach:

  1. Masa: ¼ oz, średnica: 22 mm;
  2. Masa: ½ oz, średnica: 27 mm;
  3. Masa: 1 oz, średnica: 32 mm;

W sklepie Mennicy Polskiej dostępny jest również zestaw, w skład którego wchodzi dziesięć monet okolicznościowych – każda o masie 1 oz. Monety wybite z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę poza wartością kolekcjonerską, posiadają również wymierną wartość inwestycyjną. Jej gwarantem jest złoto najwyższej jakości, które zostało wykorzystane do produkcji monet.

Pamiątkowe sztabki

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości do oferty Mennic Polskiej trafiły również okolicznościowe sztabki odlane ze złota o próbie 999,9. Ich nakład został ograniczony do 100 sztuk, a na każdym egzemplarzu wybity został unikalny numer. Każda ze stugramowych sztabek ozdobiona jest wizerunkiem orła. Do wszystkich zakupionych sztabek dołączany jest certyfikat potwierdzający ich autentyczności. Mennica Polska, na zamówienie Narodowego Banku Polskiego, emituje również monetę bulionową „Orzeł bielik”. Na jej rewersie umieszczona jest sylwetka bielika, a także informacja o próbie złota oraz masie monety, natomiast na awersie widnieje godło państwowe, nominał monety oraz data wybicia. Moneta bulionowa dostępna jest w czterech wersjach, różniących się masą: 1/10 oz, ¼ oz, ½ oz, 1 oz. W celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości Mennica Polska wyemitowała również serię monet, które poświęcone zostały postaciom, które odegrały ważną rolę w procesie kształtowania się wolnej Polski. Na srebrnych i złotych monetach umieszczone zostały podobizny takich zasłużonych postaci, jak Józef Piłsudski czy Józef Haller.