Mennica Polska na Kongresie Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta

15 października 2018

W dniach 11-12 października 2018 r. w Warszawie odbył się Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta, którego Partnerem merytorycznym była Mennica Polska. Tematy wystąpień i debat skupione były wokół wyzwań transportowych polskich miast, roli technologii w mobilności oraz kierunków rozwoju komunikacji miejskiej. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się samorządowcy, przewoźnicy, przedstawiciele firm technologicznych araz aktywiści miejscy.

Podczas pierwszego dnia Kongresu wystąpił Jacek Sieński, Dyrektor Działu Handlowego Płatności Elektronicznych Mennicy Polskiej S.A. W ramach sesji „Rozwiązania dla transportu” przedstawił problematykę zmian potrzeb i oczekiwań użytkowników środków komunikacji miejskiej. Na przykładzie doświadczeń z wdrożeń innowacyjnego systemu poboru opłat za przejazdy transportem miejskim Open Payment System we Wrocławiu, Bydgoszczy, Łodzi, czy Gdańsku zaprezentowane zostały korzyści dla podróżnych i przewoźników, które niesie ze sobą wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania. Wprowadzanie Open Payment System (OPS) w kolejnych polskich miastach zostało także przedstawione w kontekście działania zgodnego z koncepcją Smart City.

 - Rozwiązania, w którym zbliżeniowa karta płatnicza zastępuje tradycyjny bilet pozwala na osiągnięcie podstawowych założeń tej idei, czyli zwiększenia efektywności zarządzania, racjonalizacji wydatków budżetowych, poprawy w zakresie ekologii i, co najważniejsze, podniesienie komfortu życia społeczności lokalnej. OPS pozwala na bezproblemowe uzyskanie uprawnienia do przejazdu już na pokładzie pojazdu za pomocą karty płatniczej. Eliminuje ono konieczność posiadania dedykowanej karty miejskiej, gotówki czy poszukiwania stacjonarnego punktu sprzedaży biletów. W systemie, którego dostawcą jest Mennica Polska S.A. zbliżeniowe karty bankowe zyskują podwójną funkcję - pełnią one jednocześnie rolę środka płatniczego oraz identyfikatora płatności w przypadku kontroli – podkreślał Jacek Sieński.

Kolejnym elementem sesji była debata na temat bezgotówkowego transportu publicznego. Paneliści, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, przewoźników miejskich oraz reprezentanci instytucji związanych z płatnościami elektronicznymi dyskutowali między innymi o potencjale polskich miast w zakresie digitalizacji procesu zakupu biletów komunikacji miejskiej. Przywołane zostały rozwiązania Mennicy Polskiej S.A. i VISA, które z powodzeniem funkcjonują w coraz liczniejszych miastach na mapie Europy.

Poszerzenie sieci dystrybucji biletów o kanały bezgotówkowe, na przykład te działające w ramach Open Payment System (OPS), stanowią odpowiedź na trendy rynkowe i rosnący udział płatności bezdotykowych w ogóle transakcji kartami płatniczymi. Jak podkreślił Jacek Sieński, zmiany struktury kanałów sprzedaży mają charakter ewolucyjny i podążają za realnie zgłaszanymi przez rynek potrzebami. – Przechodzenie na nowe systemy nie oznacza, że automatycznie kasujemy wszystkie kioski i automaty biletowe. Pasażerowie sami „głosują” używając systemu. Zwróćcie uwagę jak szybko zniknęły papierowe bilety okresowe. Dziś już nikt z nich nie korzysta.

To, co stanowi o wyjątkowości Open Payment System Mennicy Polskiej wśród innych elektronicznych rozwiązań dla transportu, to jego architektura, która umożliwia dostosowanie do specyficznych potrzeb ośrodka miejskiego, w którym jest wprowadzany. Pozwala ona na integrację i rozliczanie usług publicznych, dostarczanych przez różnych operatorów transportu. OPS rozwiązuje problem różnic taryfowych, zwalniając podróżnego z obowiązku ich znajomości. Bez względu na to, w jakim mieście aktualnie się znajduje i jakim środkiem transportu porusza, do opłacenia przejazdu wystarczy zbliżeniowa karta płatnicza, co stanowi duży atut dla pasażerów.

OPS może obejmować całą komunikację miejską, jak ma to miejsce w przypadku Wrocławia i Bydgoszczy, lub jej określoną część, na której zidentyfikowano największą potrzebę wdrożenia. OPS pozwala także na indywidualne dobranie obowiązujących taryfy opłat. Obsługuje on zarówno stawki płaskie, jak i model „check in- check out”, który wdrożono w Łodzi.

***

Mennica Polska S.A. od 2001 prowadzi działania w zakresie Płatności Elektronicznych. W 2006 r. został powołany wewnętrzny Dział Rozwoju, w którym prowadzone są aktywne prace nad rozwiązaniami obsługującymi systemy miejskie. W chwili obecnej Spółka jest niekwestionowanym liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów ukierunkowanych na rynek usług miejskich i transportu publicznego

 

Dodatkowe informacje:
Karolina Mystek


  tel.: +48 604 262 362