Bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem - czy to możliwe?

10 stycznia 2019

Każdy, kto chciałby pomnażać swoje oszczędności musi mieć świadomość faktu, że nie istnieją żadne w pełni bezpieczne inwestycje. Można jednak wskazać kilka sposobów lokowania kapitału, które wyróżnia relatywnie niski poziom ryzyka inwestycyjnego. Poniżej przedstawiamy, którymi z nich warto się zainteresować, a także podpowiadamy, jak wygląda zyskowne i bezpieczne inwestowanie.

Podstawowa zasada inwestowania głosi, że z im niższym ryzykiem wiąże się inwestycja w dany produkt, tym na niższy zysk może liczyć inwestor. Osoby, dla których priorytet stanowi bezpieczeństwo kapitału, mogą oczekiwać stopy zwrotu tylko nieznacznie przekraczającej poziom inflacji. W ich wypadku może sprawdzić się na przykład zakup obligacji skarbowych, czy też korzystanie z dobrych ofert lokat bankowych. W warunkach polskich, instrumenty te stanowią bowiem najbardziej pewne inwestycje – o przewidywalnym zysku i blisko zerowym ryzyku. Jakie są dla nich alternatywy?

Bezpieczne inwestycje z przewidywalnym zyskiem

Istotą zarabiania na wspomnianych produktach finansowych jest otrzymywanie odsetek od kwoty ulokowanego kapitału. Pod tym względem, tak samo działają bardziej zyskowne: obligacje municypalne, zwane również komunalnymi, a także obligacje emitowane przez największe banki i inne duże przedsiębiorstwa; instrumenty te, odznaczają się już większym ryzykiem, ale nadal postrzegane są jako relatywnie bezpieczne.

Obligacje to rodzaj inwestycji niematerialnych (finansowych), które są przedmiotem handlu na rynku wtórnym, a co za tym idzie, mogą być upłynnione przed upływem terminu ważności. Ich główna wada polega na tym, że w razie wystąpienia skrajnie niekorzystnego scenariusza, czyli upadku danego emitenta, inwestor może nie otrzymać pełnej kwoty zainwestowanych środków. Poza tym, mają one w pewnym sensie z góry ograniczony i stosunkowo niewielki potencjał zysku.

Bezpieczne inwestowanie w złoto fizyczne

Dla części inwestorów, ciekawą alternatywę może stanowić zakup złota fizycznego, czyli złotych sztabek lub monet bulionowych, które w długim horyzoncie czasowym stanowią jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej opłacalnych form lokowania oszczędności. W krótszym terminie, ze względu na możliwe wahania cen, inwestycja w złoto może przynieść nawet straty, ale już w dłuższym okresie, czego dowodzą notowania historyczne kruszcu, jego wartość sukcesywnie wzrasta.

Tylko w ciągu piętnastu ostatnich lat (okres 2004-2018) złoto potroiło swoją wartość, a po kryzysie finansowym z 2007 roku przez kilka kolejnych lat generowało zyski na poziomie od kilkunastu do ponad 20 procent w skali roku. Warto podkreślić, że jego kurs umacnia się zwłaszcza w czasach niestabilnej sytuacji na rynkach, kiedy to inwestorzy masowo wyprzedają papiery wartościowe i poszukują materialnych, pewnych inwestycji, takich jak złoto.

Bezpieczne inwestowanie w nieruchomości – dla zamożniejszych, doświadczonych inwestorów

W złotowych produktach inwestycyjnych, podobnie jak w obligacjach, można lokować nawet najmniejsze, kilkusetzłotowe kwoty. Znacznie większego zaangażowania kapitałowego wymaga kolejna, relatywnie bezpieczna i popularna forma inwestowania – zakup nieruchomości pod wynajem. Dobrze zlokalizowane mieszkanie w dużym mieście może zapewnić satysfakcjonującą, ponadprzeciętną stopę zwrotu. W tym wypadku, poza zyskami w postaci czynszu najmu, prawdopodobny jest również wzrost ceny lokum w dłuższej perspektywie czasu (choćby ze względu na działanie inflacji). Należy jednak podkreślić, że taki sposób inwestowania wymaga już posiadania naprawdę dużej wiedzy, i to z bardzo różnych dziedzin. Kluczem do sukcesu jest rzetelna analiza rynku nieruchomości, uwzględniająca jego prognozę na kilka, kilkanaście kolejnych lat, a także dokładne zbadanie popytu na wynajem mieszkań w danej lokalizacji.

Jak inwestować bezpiecznie i z zyskiem?

Bezpieczne inwestowanie to coś dla inwestorów długoterminowych, którzy oczekują stopniowego, obarczonego niewielkim ryzykiem, wzrostu wartości posiadanego kapitału. Aby zwiększyć swoje szanse na sukces inwestycyjny, muszą wziąć oni jednak pod uwagę kilka istotnych czynników. Chodzi tutaj przede wszystkim o określenie: celu inwestycyjnego, oczekiwanego zysku, tolerancji na ryzyko, czy maksymalnego horyzontu czasowego. Poza tym, trzeba uwzględnić poziom posiadanej wiedzy finansowej, a także długofalowe prognozy rynkowe dla danej inwestycji. Dzięki temu, można wybrać odpowiedni, czyli dopasowany do swoich potrzeb i oczekiwań, produkt inwestycyjny.

Inwestorzy długoterminowi, którzy poszukują rozwiązań o większym potencjale zysku niż lokaty czy obligacje, mogą rozważyć zakup fizycznego złota, a ci z większym kapitałem i doświadczeniem – nie tylko złota, ale i nieruchomości pod wynajem. W przypadku osób, które nie akceptują okresowych wahań wartości inwestycji, a przy tym nie chcą zamrażać kapitału na długi czas, lepszym wyborem będą obligacje skarbowe lub lokaty bankowe.