Gdzie kupić srebro inwestycyjne? Monety i sztabki

17 grudnia 2020

Zakup srebra jest sposobem na zabezpieczenie kapitału przed kryzysem, ale również rosnącą inflacją, która zwykle towarzyszy ożywieniu gospodarczemu. Przed dokonaniem inwestycji warto jednak przeanalizować, gdzie kupić srebro inwestycyjne tak, żeby było to opłacalne i bezpieczne.

Srebro inwestycyjne, zwane również lokacyjnym, to monety bulionowe i sztabki wykonane z czystego srebra. Ze względu na fakt, że ich ceny zależą głównie od ilości i bieżącego kursu zawartego w nich kruszcu, są nabywane wyłącznie w celach inwestycyjnych. Stanowią zatem dobry wybór dla każdego, kto chciałby zarabiać na wzroście ceny srebra, a jednocześnie mieć pełną kontrolę nad inwestycją. Z drugiej strony, ponieważ na wartość srebrnych monet i sztabek wpływa stosunkowo mało czynników, u różnych sprzedawców odznaczają się one bardzo podobnymi cenami. Mimo to każdy potencjalny inwestor powinien wiedzieć, jak i gdzie warto kupić srebro inwestycyjne.

Gdzie kupić srebro w celach inwestycyjnych? – możliwe rozwiązania

Srebro inwestycyjne, podobnie zresztą jak złote monety bulionowe i sztabki złota, można nabyć na kilka różnych sposobów. Możliwe jest zawiązanie transakcji z osobą prywatną, firmą zajmującą się handlem kruszcami, jak również z producentem i dealerem sztabek oraz monet. Niezależnie o jakim typie sprzedawców mowa, dziś najczęściej oferują swoje produkty przez internet, przy czym nadal nie brakuje stacjonarnych punktów skupu i sprzedaży kruszców.

Warto zaznaczyć, że choć obecnie wielu sprzedawców złota i srebra inwestycyjnego działa wyłącznie w sieci, to jednak spora część z nich ma własne placówki stacjonarne, w których można obejrzeć i zakupić ich produkty. Pozwala to z jednej strony łatwo rozeznać się w atrakcyjności poszczególnych ofert, z drugiej zaś – osobiście zweryfikować autentyczność nabywanych sztabek lub monet.

Gdzie kupić srebro inwestycyjne w opłacalny i bezpieczny sposób?

Atrakcyjną ofertę sprzedaży srebra inwestycyjnego może posiadać dowolny sprzedawca, niezależnie czy jest osobą prywatną, czy też przedsiębiorstwem. Dlatego na pytanie, gdzie warto kupić srebrne monety i sztabki nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Cena tego samego produktu w różnych miejscach jest bardzo podobna, a za ewentualne drobne różnice cenowe odpowiada fakt, że poszczególni sprzedawcy stosują nieco inną marżę.

Choć każdy sprzedawca indywidualnie ustala swoją marżę, to jednak nie ma w tym zakresie pełnej swobody działania – musi uwzględnić stawki konkurencji. Z tego też względu, w przypadku ofert prezentujących się wyjątkowo korzystnie, trzeba zachować szczególną ostrożność. Jeśli dana moneta lub sztabka oferowana jest po cenie wyraźnie niższej od średniej rynkowej, kupujący może mieć do czynienia z nieuczciwym sprzedawcą. Zdarza się również, zwłaszcza gdy sprzedającymi są osoby prywatne, że podejrzanie tani produkt znajduje się w niezadowalającym stanie technicznym.

A może zakup srebra za granicą?

Rozważając zakup srebra inwestycyjnego warto wziąć również pod uwagę oferty zagranicznych sprzedawców. W niektórych krajach, inaczej niż w Polsce, nie jest ono uznawane za towar, a co za tym idzie, podlega bardziej przyjaznym przepisom podatkowym. Najkorzystniej wypada pod tym względem Estonia, gdzie srebrne sztabki i monety bulionowe w ogóle nie podlegają opodatkowaniu.

Aby móc skorzystać z estońskiego zwolnienia podatkowego, trzeba odebrać srebro inwestycyjne osobiście lub z pomocą pośrednika. Oznacza to dodatkowe koszty i większe zaangażowanie czasowe, ale w przypadku nieco większej transakcji cała operacja i tak okaże się opłacalna. Transakcja zawierana z polskim sprzedawcą jest prostsza i bardziej wygodna, ale jednocześnie wiąże się z koniecznością zapłaty 23-procentowego podatku VAT.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Historia pokazuje, że zakup srebra może przynieść satysfakcjonujące zyski zarówno w czasie kryzysu, jak i w dobie ożywienia gospodarczego, któremu towarzyszy wzrost popytu przemysłowego na kruszec oraz rosnąca inflacja. Warto go zatem rozważyć niezależnie od posiadanego doświadczenia inwestycyjnego czy kwoty kapitału przeznaczonego na potencjalną inwestycję.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że inwestorzy zainteresowani jednorazowym zakupem większej liczby monet lub sztabek, mogą liczyć na nieco korzystniejsze warunki cenowe. Często jest tak, że produkt nabywany w zestawie 20, 50 czy 100 sztuk ma o kilkadziesiąt groszy niższą cenę jednostkową, niż w sytuacji, gdy jest nabywany pojedynczo. W przypadku większego zakupu, opiewającego na kilkadziesiąt tysięcy złotych, może to oznaczać nawet kilkaset złotych oszczędności.