Kupno i sprzedaż złota – ile kosztuje gram złota?

22 marca 2016

Na rosnącym kursie złota można dużo zarobić – sprzedaż zakupionych pięćdziesiąt lat temu złotych sztabek przyniesie rezolutnemu inwestorowi nawet kilkukrotny zysk. Od czego jednak zależą notowania tego kruszcu? Ile tak naprawdę kosztuje gram złota?

Złoto – kluczowy element gospodarek państwowych

Rola złota w systemach monetarnych całego świata jest niezwykle istotna. To na gruncie wartości tego metalu opierały się niegdyś gospodarki państwowe, a na bazie obrotu wyrobami zawierającymi złoto funkcjonował handel międzynarodowy. Złoto stało się synonimem bogactwa i dostatku, a poszukiwanie nowych źródeł jego wydobycia inspirowało podróżników do okrywania nowych lądów. I choć dzisiaj nie obracamy złotem w taki sposób jak w przeszłości, jego rola w świecie inwestycji oraz zabezpieczania majątków prywatnych i państwowych pozostaje kluczowa, a popularność złotych wyrobów wśród kolekcjonerów rośnie. Zanim jednak zaczniemy inwestować w metale szlachetne, warto wiedzieć, w jaki sposób ustala się cenę za gram złota oraz jakie czynniki wpływają na jego notowania.

Ile kosztuje gram złota?

Cena jednego grama złota uzależniona jest od wielu czynników. Długoterminowe prognozy zakładają wzrost notowań tego kruszcu – wynika to głównie ze spadku podaży, co spowodowane jest przez coraz trudniejsze warunki wydobycia oraz wyczerpywania się rud. Cena grama złota będzie także rosnąć dzięki rosnącemu popytowi, na co wpływ ma rozwój gospodarek państw azjatyckich. Niestabilna sytuacja ekonomiczna oraz niepewność wynikająca z wahań na rynku walutowym motywują także coraz więcej inwestorów do zabezpieczania części majątku za pomocą kupna złota inwestycyjnego.
Na kupno i sprzedaż złota ma również wpływ wypłacalność gospodarek państwowych, co związane jest także z siłą nabywczą najważniejszych walut – gdy euro wzmacnia się w stosunku do dolara, notowania złota rosną, przy czym warto pamiętać, że cena złota w PLN ustalana jest z uwzględnieniem zarówno aktualnej wartości złota, jak i aktualnego kursu USD. Notowania metali szlachetnych są natomiast określane w ramach London Bullion Market Association (LBMA), organizacji nadzorowanej przez Bank Anglii (bank centralny Wielkiej Brytanii), która do ustalenia ceny sprzedaży złota wykorzystuje elektroniczny system ICE Benchmark Administration. Na określany przezeń kurs złota wpływ mają siły popytu i podaży, które równoważąc się tworzą aktualny LBMA Gold Price, czyli cenę jednej uncji trojańskiej złota. Informacje o aktualnych notowaniach kupna i sprzedaży złota znajdziesz w serwisie Mennicy Polskiej.

Gram a uncja złota

Częstym problemem dla początkujących kolekcjonerów oraz osób rozważających inwestowanie w złoto inwestycyjne jest kwestia związana z oszacowaniem masy złota. Problem ten wynika ze stosowaną w obrocie kruszcami szlachetnymi jednostką masy, używaną w krajach anglosaskich – czyli uncją. I choć masa jednej uncji międzynarodowej odpowiada w przybliżeniu 28,35 gramom, w jubilerstwie oraz handlu metalami szlachetnymi stosowana jest uncja trojańska, zwana także jubilerską – w tym przypadku jedna uncja jubilerska odpowiada 31,1034768 gramom. Jednostka ta wyrażana jest za pomocą skrótu „oz”. Znajomość tego przelicznika jest istotna dla wszystkich, którzy zamierzają zainwestować w kupno złota.

Czym jest próba złota?

Złoto w swej czystej postaci jest niezwykle plastycznym, miękkim i wrażliwym na uszkodzenia metalem. Aby zapewnić trwałość wykonywanym ze złota przedmiotom, monetom oraz sztabkom, dodaje się do nich inne metale, przy czym ilość złota w stosunku do dodanych metali oznaczana jest za pomocą próby złota. Trzy cyfry określają wyrażoną w promilach zawartość złota w stopie – na przykład próba 333, która jest zaliczana do najtańszych, oznacza, że w jednym gramie stopu jest 33,3% złota oraz 66,7% innych metali. Zgodnie z prawem (ustawa o podatku od towarów i usług) złotem inwestycyjnym mogą być jedynie wyroby o próbie co najmniej 995. Złoto oferowane przez Mennicę Polską – jedynego producenta sztabek złota inwestycyjnego w Polsce – cechuje się najwyższą próbą 999,9, co oznacza zredukowanie udziału innych metali w stopie do absolutnego minimum. Metale szlachetne kupować należy jedynie u sprawdzonych producentów i pośredników, gdyż jedynie zakup jakościowych wyrobów o wysokiej próbie gwarantuje skuteczne zabezpieczenie majątku.

Bezpieczna inwestycja w złoto

Inwestorzy na całym świecie poszukują skutecznego sposobu na pomnożenie swoich oszczędności. Nie ważne jednak, czy skrupulatnie analizują sytuację na rynkach finansowych, poszukując stabilnych inwestycji, czy ryzykują, lokując pieniądze w niepewne, lecz potencjalnie zyskowne przedsięwzięcia – popularność inwestycji w złoto rośnie. Dywersyfikacja metod oszczędzania gwarantuje bowiem bezpieczeństwo w sytuacji nieoczekiwanej utraty części majątku, stąd nawet najbardziej aktywni gracze zabezpieczają część pieniędzy w złocie. Odporność tej formy inwestycji na kryzysy gospodarcze sprawia, że jest to także idealne rozwiązanie dla niekoniecznie zainteresowanych analizą sytuacji na rynku i grą na giełdzie. Przed kupnem lub sprzedażą złota warto jednak poznać podstawowe czynniki wpływające na cenę za gram, w tym także zasady oznaczania złotych sztabek i metali, czyli kryjącym się za określeniem „próba złota” znaczeniom. Inwestować w złoto możesz poprzez zakup złotych monet oraz sztabek w sklepie Mennicy Polskiej. Atrakcyjne ceny, bezpieczeństwo i wygodę inwestycji gwarantuje 250 lat doświadczenia oraz prestiżowe nagrody zdobyte przez mennicę w międzynarodowych konkursach branżowych.

Kupno złota – zabezpieczenie przed inflacją

Eksperci przewidują, że w kolejnych latach, cena złota będzie nadal rosła. Tym samym, kupno złota wydaje się dobrym pomysłem, szczególnie teraz – gdy mamy do czynienia z dynamicznie postępującą inflacją. W gospodarce, która podnosi się z kryzysu, można zaobserwować wzrost cen towarów i usług, a jednocześnie również złota. Co ciekawe, wysoka cena złota utrzymuje się również w czasie kryzysu gospodarczego, dlatego kupno złota uważane jest za bezpieczne ulokowanie kapitału zarówno na te dobre, jak i nieco gorsze czasy.

Sprzedaż złota – kiedy jest na nią odpowiedni moment?

Oprócz osób, które chcą zainwestować w kupno złota, nie brakuje też tych, którym zależy na sprzedaży złota – oczywiście w jak najkorzystniejszej cenie. Kiedy jest najlepszy moment na sprzedaż złota? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko dlatego, że nie sposób przewidzieć, ile będzie kosztował gram złota za miesiąc czy za rok. Jedno jest pewne – nie należy sprzedawać złota, jeśli sprzedaż złota miałaby przynieść straty. Może bowiem zdarzyć się tak, że kruszec będzie tracił na wartości nawet przez kilka lat, jednak po jakimś czasie, w końcu zacznie odrabiać straty, co pokazują dane historyczne.