Uncja złota - ile kosztuje, ile ma gram. Wszystko o uncji złota

18 sierpnia 2017

Zakup złota to szansa nie tylko na zabezpieczenie posiadanego majątku, ale również na uniezależnienie się od niezwykle zmiennych i podatnych na wpływy rynków finansowych. Przed dokonaniem inwestycji w złoto warto jednak uprzednio zaznajomić się z podstawowymi zasadami wyceny złota i prawidłowościami dotyczącymi kształtowania się cen kursu. Z ceną złota związane jest pojęcie uncji, która stanowi podstawową jednostkę miary w obrocie metalami szlachetnymi.

Ile gram ma uncja złota?

Inwestowanie w złoto nierozerwalnie wiąże się z pojęciem uncji, gdyż to właśnie w tej jednostce miary wyrażana jest masa złota. Uncja, oznaczana symbolem „oz”, to jednostka masy bądź objętości, za którą kryje się wiele różnych wartości. Wynika to z historycznych zaszłości, istnienia wielu systemów wagowych oraz różnych zastosowań na przestrzeni historii. Niewątpliwie najbardziej popularnymi odmianami uncji są:

  • uncja międzynarodowa;
  • uncja trojańska.
     

Uncja międzynarodowa to 1/16 funta międzynarodowego. Miara funta międzynarodowego, oznaczanego symbolem „lb”, zmieniała się na przestrzeni lat, jednak aktualnie w krajach anglosaskich przyjmuje się, iż jest równa: 0,45359237 kg. Masa jednej uncji międzynarodowej wynosi tym samym 28,34952981 g.

Uncja trojańska to z kolei 1/12 funta trojańskiego. Ze względu na zastosowanie określana jest często uncją jubilerską oraz aptekarską. Funt trojański, określany symbolem „ozt”, od wieków wykorzystywany był jako jednostka masy metali szlachetnych, stąd też tradycja ta jest nadal kontynuowana. Nieco inna niż niegdyś jest jednak miara funta trojańskiego, która obecnie w krajach anglosaskich wynosi 0,373241721 kg. Masa jednej uncji trojańskiej wynosi zatem 31,1034768 g.

Skąd nazwa uncji trojańskiej? Historia nazwy związana jest z francuskim miastem Troyes, położonym nad Sekwaną w północno-wschodniej części Francji, które w średniowieczu pełniło rolę ważnego ośrodka handlowego.

Mianem uncji określa się również jednostkę objętości (symbol „fl oz”), której miara odpowiada 1/160 galona imperialnego/angielskiego. Galon angielski jest równy 4,54609 litra, stąd też jedna uncja odpowiada 28,41 cm³.

Ile kosztuje uncja złota?

Ceny złota podlegają nieustannym zmianom, gdyż zależą od wielu czynników, stąd trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące ceny uncji złota. Co wpływa na kurs złota? Do najważniejszych czynników zaliczyć należy:

  • ścierające się ze sobą siły popytu i podaży;
  • sytuację polityczno-gospodarczą na świecie;
  • poziom inflacji;
  • stopy procentowe;
  • kurs dolara amerykańskiego.

Oczywiście czynników wpływających na bieżącą cenę złota jest o wiele więcej. Ponadto, jak niejednokrotnie udowodniła już historia, kurs szlachetnego kruszcu nierzadko odrywają się od swych fundamentów i przeczy ogólnie przyjętym prawidłowościom.

By zapoznać się z aktualną ceną jednej uncji złota warto przestudiować aktualną ofertę Mennicy Polskiej.


Czy warto kupić uncję złota?

Inwestowanie w złoto ma wiele zalet – pozwala na uniezależnienie się od niezwykle zmiennych rynków finansowych , ochronę wartość pieniądza w czasie i skuteczną dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Opłacalność inwestycji w szlachetny kruszec jest pochodną wielu czynników, w tym między innymi momentu wejścia w inwestycję. Zakup uncji złota po niekorzystnej cenie istotnie wpłynie na stopę zwrotu, dlatego też decyzję tę warto dobrze przemyśleć. Przy ujemnych stopach procentowych, jakie obowiązują dziś w kilku krajach, inwestycja w złoto może okazać się znacznie korzystniejsza aniżeli deponowanie środków na lokacie czy w obligacjach skarbowych. W Polsce stopy procentowe kształtują się na poziomie nieco wyższym, stąd może to nie być najwłaściwszy moment na duży jednorazowy zakup szlachetnego kruszcu, nawet uwzględniając fakt, iż inflacja utrzymuje się na poziomie najwyższym od 4 lat. Co więcej, z początkiem lipca ceny złota przełamały ponadmiesięczną tendencję spadkową, podczas której kurs stopniał z poziomu 1300 dolarów do zaledwie 1210 dolarów za uncję i w niespełna dwa tygodnie wzrósł do 1240 dolarów. 

Znacznie rozsądniejszą i tym samym bezpieczniejszą alternatywą będzie wykorzystanie strategii średniej ceny, a więc systematyczne dokupowanie niewielkiej ilości złota. Działanie takie zalecane jest przede wszystkim niedoświadczonym inwestorom – pozwala bowiem uniknąć zakupu kruszcu w momencie, gdy ceny kształtują się na ponadprzeciętnie wysokim poziomie. Zgromadzenie uncji złota przy wykorzystaniu strategii średniej ceny zajmie wprawdzie nieco czasu, jednak ryzyko towarzyszące inwestycji będzie istotnie niższe.