Cena

Na końcową cenę złota w skupie składa się cena z LBMA Gold Price AM, wyrażona w złotówkach, minus 2%.

Wzór, według którego ustala się cenę złota wygląda następująco:

1 g Au = ((LBMA Gold Price AM : 31,1035) × kurs USD/PLN*) × 0,98

*średni kurs USD w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego.

Mennica Polska ma prawo odmówić odkupienia złota inwestycyjnego w przypadku braku oryginalnego opakowania złota inwestycyjnego, jego uszkodzenia lub naruszenia. Mennica Polska gwarantuje odkupienie zakupionego jedynie w Mennicy Polskiej złota inwestycyjnego.

Sprawdź ile warte jest Twoje złoto:

Ilość gramów
Wartość
g
0,00
Suma0,00
Notowanie złota w USD/t.oz.:1.766,97
Kurs USD/PLN:3,9484
Do przeliczenia został wykorzystany kurs z dnia 18.10.2021 godz. 15:19
Powyższe ceny są jedynie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl przepisów art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Procedura odkupienia złota inwestycyjnego
 

1. Poinformowanie Mennicy Polskiej o zamiarze sprzedaży złota inwestycyjnego e-mailem na adres: zloto@mennica.com.pl, bądź telefonicznie pod numerami 22 656 41 57 oraz 22 656 42 92.
2. Dostarczenie złota inwestycyjnego do Mennicy Polskiej przy ul. Annopol 3 w Warszawie i złożenie go w depozyt (jeżeli złoto inwestycyjne przechowywane jest w depozycie Mennicy Polskiej – pomijamy ten krok).
3. Złożenie dyspozycji wyceny sprzedawanego złota inwestycyjnego po wybranym LBMA Gold Price AM w przyszłości oraz średnim kursie USD do PLN w Narodowym Banku Polskim z tego samego dnia. Dyspozycja może być złożona osobiście w Mennicy Polskiej przy ul. Annopol 3 w Warszawie lub przesłana e-mailem na adres zloto@mennica.com.pl jeśli złożyli Państwo złoto w depozycie o którym mowa w pkt. 2.
4. Aby dyspozycja była skuteczna, musi zostać dostarczona do pracownika Mennicy Polskiej do godziny 10:30 tego samego dnia, co wybrany LBMA Gold Price AM, a otrzymanie tej dyspozycji musi zostać potwierdzone przez pracownika Mennicy Polskiej. Dyspozycje złożone po godz. 10:30 nie będą przyjmowane.
5. Przesłanie lub przekazanie przez pracownika Mennicy Polskiej potwierdzenia przyjęcia dyspozycji do realizacji stanowi przyjęcie oferty przez Mennicę Polską, a tym samym zawarcie umowy sprzedaży złota inwestycyjnego.
6. Po sporządzeniu wyceny (LBMA Gold Price AM jest ogłaszany ok. godz. 12:30) nastąpi podpisanie umowy sprzedaży, która stanowi pisemne potwierdzenie umowy sprzedaży zawartej w chwili przyjęcia dyspozycji przez Mennicę Polską.
7. Należność wynikająca z umowy sprzedaży przelewana jest na rachunek bankowy sprzedającego w ciągu dwóch dni roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony.

Przechowywanie

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oferujemy usługę przechowywania Twojego złota inwestycyjnego

Zobacz więcej

Na specjalną okazję

Kup sztabkę złota stworzoną zgodnie z Twoim indywidualnym projektem

Zobacz więcej

Informacje z rynku

analiza rynku złota

Bieżące analizy i komentarze ekspertów rynku złota inwestycyjnego

Zobacz więcej

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:


tel.: (22) 656 41 57
 tel.: (22) 656 42 92
 
 
 ul. Ciasna 6
 00-232 Warszawa