Sposoby na przechowywanie złota

15 grudnia 2016

Posiadanie złota w fizycznej postaci jest sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i zabezpieczenie posiadanego majątku, jednak niesie za sobą też pewne ryzyko. Przechowywanie szlachetnego kruszcu w domu wiąże się bowiem z dość dużym ryzykiem jego utraty w przypadku ewentualnego włamania. Gdzie przechowywać złoto, by cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa i jednocześnie nie ponosić z tego tytułu wysokich kosztów?

W poszukiwaniu złotego środka

Sposobów na przechowywanie złota jest przynajmniej kilka. Można je bowiem zdeponować w jednym z banków, przetrzymywać w skarbcu producenta złota, zamknąć w domowym sejfie lub w skrajnym przypadku zakopać w ogródku. Wszystkie przedstawione metody mają swoje wady i zalety i niestety każdej daleko od ideału.

Wybór odpowiedniego rozwiązania zawsze powinien stanowić wypadkową indywidualnych potrzeb i preferencji inwestora. Wysoki poziom bezpieczeństwa to zwykle wyższe koszty. Wyższe koszty to z kolei niższa stopa zwrotu z inwestycji. Konieczny jest zatem kompromis i znalezienie złotego środka pomiędzy wysokością kosztów, wygodą oraz poziomem bezpieczeństwa. Jak przechowywać złoto?

Skarbiec dealera lub producenta

Kupując złoto w mennicy lub u dealera, można zwykle skorzystać z dodatkowej opcji przechowywania zakupionego kruszcu. Oferty przygotowane przez tego typu podmioty są najczęściej bardzo atrakcyjne, dlatego warto taką ewentualność wziąć pod rozwagę. Ceny usługi przechowywania uzależnione są po pierwsze od wyboru konkretnego podmiotu, a po drugie od wagi przechowywanego kruszcu. Przechowanie kruszcu o wadze nieprzekraczającej 1kg wiąże się najczęściej z opłatą w granicach 400 złotych rocznie, co jest naprawdę konkurencyjną propozycją.

Skrytka bankowa

Mając na uwadze obawę wielu inwestorów o niepewny los złota przetrzymywanego bez odpowiedniego zabezpieczenia (np. w domu), bardzo często koncentrują oni swoją uwagę na kolejnej alternatywie ― bankach. Banki nie tylko zajmują się dystrybucją szlachetnego kruszcu, ale równie często oferują skrytki bankowe, służące do przechowywania cennych przedmiotów. Poziom zabezpieczeń takich skrytek jest na ogół bardzo wysoki, więc obawy dotyczące bezpieczeństwa złożonego depozytu są zupełnie niepotrzebne. Niestety za poczucie bezpieczeństwa banki każą sobie dość słono płacić. Koszt wynajęcia skrytki czy kasetki bankowej kształtuje się na ogół na poziomie istotnie wyższym aniżeli wynajem skrytki u producentów złota. Problemem jest ponadto dostępność. Skrytki oferuje niewiele placówek, zwykle zlokalizowanych w największych miastach. Co więcej, ich liczba jest na tyle ograniczona, że znalezienie wolnej skrytki, o pożądanym rozmiarze i rozsądnej cenie, może okazać się kłopotliwe.

Wprawdzie skrytki bankowe zapewniają duże poczucie bezpieczeństwa, jednak przechowywanie złota w banku kłóci się nieco z samą ideą jego nabywania. Złoto ma bowiem stanowić sposób uniezależnienia się od decyzji banków centralnych i innych instytucji finansowych, które mogą mieć niekorzystne przełożenie na sytuację finansową gospodarstw domowych. Znane są również przykłady, kiedy to na skutek pokryzysowych działań legislacyjnych złożone w bankach depozyty uległy znacznemu uszczupleniu. Boleśnie przekonał się o tym naród cypryjski – obowiązkową daniną objęto wszystkich obywateli posiadających depozyty o wartości przekraczającej 100 tysięcy euro.

Prywatny sejf

Względnie wysokie koszty związane z przechowywaniem złota w odpowiednio zabezpieczonych i przystosowanych do tego celu miejscach skłaniają inwestorów do poszukiwania tańszych alternatyw. Dla wielu z nich takim rozwiązaniem jest przechowywanie złota w domu. Pomysł zdecydowanie najrozsądniejszy pod kątem kryterium ekonomicznego, jednak pozostawiający sporo do życzenia w kwestii bezpieczeństwa.

Gdzie przechowywać złoto w domu? Pierwszym skojarzeniem jest oczywiście sejf, cechujący się odpowiednim poziomem zabezpieczeń. Niestety zakupu sejfu oferującego odpowiedni poziom zabezpieczeń to wydatek przynajmniej kilku tysięcy złotych. W przypadku sejfów obowiązuje prosta zasada, w myśl której cena sejfu jest proporcjonalna do poziomu oferowanych zabezpieczeń. Dysponując znacznym i przechowywanym w domu majątkiem, warto rozważyć inwestycję nie tylko w profesjonalny sejf, ale również w nowoczesny system alarmowy, który dodatkowo zabezpieczy dom przed wizytą nieproszonych gości. Rozsądnym działaniem będzie ponadto ubezpieczenie trzymanego w domu złota i innych kosztowności. Wybór odpowiedniej polisy powinien być podyktowany wielkością zgromadzonego przez inwestora majątku oraz wartością poszczególnych jego składników. Może się bowiem okazać, że towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku kradzieży ogranicza wypłatę ubezpieczenia za poszczególne przedmioty do ustalonego w umowie limitu.

Wybór któregokolwiek z przedstawionych powyżej sposobów przechowywania złota niesie za sobą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Ich wpływ na stopę zwrotu z inwestycji może być dość znaczący, szczególnie w przypadku inwestorów posiadających niewielkie ilości złota. Trzymanie kruszcu w domu może pozbawić spokojnego snu, zaś wykupienie skrytki bankowej istotnie obniży stopę zwrotu z inwestycji. Mając na uwadze konieczność odpowiedniego zabezpieczenia zgromadzonego kruszcu oraz ograniczenie kosztów z tym związanych, warto postawić na propozycje producentów złota, a w szczególności ofertę Mennicy Polskiej, gdyż jest zdecydowanie jedną z najatrakcyjniejszych na rynku.