Wydobycie srebra na świecie – jak powstaje srebro?

9 listopada 2021

O ile dla miłośników biżuterii kwestie związane z wydobyciem srebra na świecie będą stanowiły raczej ciekawostkę, tak np. inwestorzy powinni przyjrzeć im się już nieco bliżej. Przed inwestycją w srebrne monety, sztabki czy „srebro” papierowe, warto lepiej poznać specyfikę tego kruszcu.

Warto zacząć od tego, że srebro ma kilka tysięcy zastosowań, a przemysłowe zapotrzebowanie na kruszec sięga aż ok. 60 proc. całkowitego popytu – reszta przypada na biżuterię i srebro inwestycyjne. Z drugiej strony, ceny srebra w dużym stopniu naśladują ceny złota, więc mowa tu o nietypowym surowcu, który mimo odgrywania ważnej roli w przemyśle, powinien być traktowany też jako metal inwestycyjny. Ponieważ ceny różnych surowców i innych aktywów są kształtowane nie tylko przez popyt, ale i podaż, inwestorzy powinni orientować się, jak wygląda wydobycie srebra i jego produkcja. 

Występowanie i wydobycie srebra

Należy mieć świadomość, że wydobycie srebra wygląda inaczej niż pozostałych metali. Otóż w większości przypadków jest ono produkowane niejako „przy okazji” wydobywania innych surowców, zwłaszcza miedzi i złota, natomiast kopalnie skupione wyłącznie na tym kruszcu mają mniejszy udział w jego globalnej produkcji.

Srebro pojawia się w przyrodzie w postaci rodzimej, razem z antymonem, arsenem, chlorem i siarką, jak również w rudach, takich jak argentyt, chlorargyryt czy pirargyryt. W praktyce, najważniejszymi źródłami srebra są rudy miedzi, złota, ołowiu z cynkiem i samego ołowiu (w tym wypadku do wydzielenia kruszcu stosuje się metodę Parkesa).

Jak powstaje srebro?

Jak zasygnalizowaliśmy, pozyskiwanie srebra nie przebiega w jeden ściśle określony sposób. W przypadku największego producenta tego metalu w Polsce, czyli przedsiębiorstwa KGHM, proces zaczyna  się od wydobycia urobku spod ziemi. Ten następnie poddaje się procesowi wzbogacania i przewozi do huty, w której pozyskiwana jest miedź. Półprodukty są przekazywane do specjalistycznego wydziału, gdzie w drodze skomplikowanych procesów wydobywa się złoto i właśnie srebro. To ostatnie pozyskuje się konkretnie ze szlamu anodowego, który później jest osuszany i zostaje przetopiony w specjalnym piecu. Tak powstaje metal z ok. 40 proc. zawartością srebra, z którego następnie odlewa się anody i usuwa pozostałe pierwiastki.

Wydobycie srebra na świecie – Polska w czołówce producentów

Warto wiedzieć, że zdecydowanie największymi producentami srebra na świecie są: Meksyk (5,6 tys. ton w 2020 r.), Peru (3,4 tys. ton) i Chiny (3,2 tys. ton). Następne w kolejności kraje pozostają wyraźnie w tyle za tą trojką, choć warto odnotować, że wśród nich z wynikiem 1,3 tys. ton znajduje się Polska; jest to zasługą przede wszystkim spółki KGHM, która jest obecnie (stan na czerwiec 2021 r.) największym pod względem produkcji srebra przedsiębiorstwem na świecie. Duże ilości srebra produkowane są też w Rosji, Chile, Boliwii, Australii czy USA.

Srebro produktem ubocznym – jakie to ma konsekwencje dla inwestorów?

Jak wspomniano, srebro w większości przypadków pozyskuje się wraz z innymi metalami, często miedzią i/lub złotem, co niesie ze sobą co najmniej jeden ważny dla inwestorów skutek: bieżące notowania kruszcu mają małe znaczenie dla wielkości produkcji. Uściślając, nawet jeśli ceny srebra spadają, to w skali globalnej, ze wspomnianego względu, podaż srebra nie ulega istotnemu zmniejszeniu. Z drugiej strony, w przypadku gwałtownego wzrostu kursu metalu również są ograniczone możliwości w zakresie zwiększenia jego produkcji. Wszystko to pozwala wysunąć wniosek, że wielkość popytu i podaży nie ma zbyt dużego wpływu na notowania cen srebra.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Dobrze jest wiedzieć, gdzie występuje i jak wygląda wydobycie srebra, ale dla inwestora najważniejsze jest zrozumienie, kiedy warto rozważyć jego zakup. Otóż praktyka pokazuje, że będą to praktycznie te same okresy, w których dobre rezultaty przynosi inwestycja w złoto. Dziś srebro jest traktowane w dużej mierze jako metal inwestycyjny, a co za tym idzie, przybiera na wartości często w tym samym czasie, co złoto. Oznacza to, że zakup srebrnych sztabek czy monet bulionowych może sprawdzić się w dobie wysokiej inflacji i niskich stóp procentowych, jak również w czasie rosnących obaw o przyszłość gospodarek czy pogarszającego się sentymentu na rynkach finansowych.