Kalendarium

 Raporty, sprawozdania i najważniejsze wydarzenia Grupy Kapitałowej

Wybierz okres
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2014
Styczeń
2015
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2015
Styczeń
2016
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2016
Styczeń
2017
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2017
Styczeń
2018
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2018
Styczeń
2019
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2019
Styczeń
2020
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2020
Styczeń
2021
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2021
Styczeń
2022
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2022
Styczeń
2023
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2023
Styczeń
2024
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
21.03.2014
Skonsolidowany Raport Roczny 2013
Zobacz więcej
21.03.2014
Jednostkowy raport roczny 2013
Zobacz więcej
07.05.2014
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
Zobacz więcej
14.09.2014
Skonsolidowany Raport Półroczny 2014
Zobacz więcej
14.09.2014
Raport Półroczny 2014
Zobacz więcej
05.11.2014
Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2014 roku
Zobacz więcej
20.03.2015
Skonsolidowany Raport Roczny 2014
Zobacz więcej
20.03.2015
Jednostkowy Raport Roczny 2014
Zobacz więcej
06.05.2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
Zobacz więcej
21.05.2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zobacz więcej
13.08.2015
Skonsolidowany Raport Półroczny 2015
Zobacz więcej
13.08.2015
Jednostkowy Raport Półroczny 2015
Zobacz więcej
05.11.2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku
Zobacz więcej
11.03.2016
Skonsolidowany Raport Roczny 2015
Zobacz więcej
11.03.2016
Jednostkowy Raport Roczny 2015
Zobacz więcej
31.03.2016
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zobacz więcej
28.04.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 roku
Zobacz więcej
16.05.2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zobacz więcej
15.06.2016
Dzień ustalenia prawa do dywideny
05.07.2016
Dzień Wypłaty dywidendy
05.08.2016
Jednostkowy Raport Półroczny 2016
Zobacz więcej
05.08.2016
Skonsolidowany Raport Półroczny 2016
Zobacz więcej
28.10.2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
Zobacz więcej
09.03.2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2016
09.03.2017
Jednostkowy Raport Roczny 2016
28.04.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
19.05.2017
Dzień dywidendy
26.05.2017
Dzień wypłaty dywidendy
04.08.2017
Skonsolidowany Raport Półroczny 2017
04.08.2017
Jednostkowy Raport Półroczny 2017
27.10.2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
09.03.2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2017
27.04.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
03.08.2018
Jednostkowy Raport Półroczny 2018
26.10.2018
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
08.03.2019
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
13.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
02.08.2019
Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
31.10.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
11.08.2020
Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku
29.10.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
12.03.2021
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
13.05.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
02.08.2021
Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
28.10.2021
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
29.03.2022
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
17.05.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
04.08.2022
Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
24.03.2023
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
04.08.2023
Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
22.03.2024
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok
26.04.2024
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
09.08.2024
Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku
31.10.2024
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku

Kontakt

Informacje w zakresie relacji inwestorskich:

Katarzyna Szwarc


tel.: +48 601850581

Mennica Polska S.A.
ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

Korespondencja (wnioski, pełnomocnictwa) dotycząca Walnego Zgromadzenia: wza(at)mennica.com.pl

W Mennicy Polskiej S.A. brak jest formalnej reguły zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Przy czym podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. w dotychczasowej praktyce był zmieniany nie rzadziej niż co 5 lat.